ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากและดินถล่ม  คลิกที่ภาพเข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ภาพ
สั่งซื้อได้ที่ ดีเจ หนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร่ 2012 

                             

           TrueloveRadio 87.5 MHz                               

 ใบอนุญาต กสทช.เลขที่ BO-S10030-0663-56

E-RadioStaionPhrae 89.5 MHz 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ ภาพ
สั่งซื้อวัคซีนพืช ได้ที่ ดีเจหนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054


นายสถานี081-4685161
สนใจ  วัคซีคพืช+จัดจ้าน
ติดต่อดีเจหนุ่มพรหม 081- 5835054
 


สถานีวิทยุ E-RadioStasionPhrae 89.5 MHz 
ชมรมวิทยุท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
             

 สนับสนุนสถานีโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณ เฟอติไลเซอร์
                 159/51-52 ถนนพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
                JADJAN ONLINE วัคซีนพืช+จัดจ้าน 

             นโยบายผู้บริหาร ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
           สนใจวัคซีนพืช+จัดจ้าน(บริการส่งถึงที่ฟรี)
                   ติดต่อ ดี.เจ หนุ่มเมืองพรหม 081-5835054 
       

<

                                                   
                     คลิกเข้าชมเว็บ ได้ที่ภาพน่ะครับ


 


       
      TRUELOVERADIO TOP10 RADIO BATA

 
 
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ชีวิตที่ส่องสว่าง

อ่าน 224872 | ตอบ 333
ชีวิตที่ส่องสว่าง
 
โดย ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ คริสตจักรแห่งพระบัญชา
 
สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเรารับพระสิริของพระเจ้ามาแล้ว
เราก็จะต้องลุกขึ้นฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าออกไป(อสย.61:1-2)
ชีวิตของเราจึงต้องส่องสว่างความดีงาม
ความชอบธรรมและถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าออกไป
เพราะเราเป็นลุกของความสว่างที่ต้องมีชีวิตที่ส่องสว่างในโลกที่เต็มไปด้วย
ความมืดมิดที่ปกคลุม ผมขอแบ่งปันจากพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5:8-14
มาให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ครับ
 
ผมประทับใจคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากได้กล่าวไว้ว่า
'ชีวิตที่อยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้น เป็นชีวิตที่มีคุณค่า' สะท้อน
ให้เห็นว่า ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
จะมีคุณค่าจริงแท้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ไม่เพียงแต่อยู่เพื่อความต้องการของตนเอง เรียกว่า อัตตา
แต่ต้องมีจิตสารณะที่ได้รับมาก็เพื่อให้ออกไป
 
พระธรรมเอเฟซัสในตอนนี้
อัครทูตเปาโลได้พยายามอธิบายและสอนชาวเอเฟซัสให้มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็น
'ชีวิตที่ส่องสว่าง'
 
'ชีวิตที่ส่องสว่าง' นี้เอง
จึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะมีส่วนเข้าไปทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่ในความมืดได้รับความสว่างด้วย
 
อัครทูตเปาโลได้ห้ามผู้เชื่อชาวเอเฟซัสไม่ให้มีส่วนร่วมในความผิดบาป
ทั้งนี้เพราะถึงแม้พวกเขาเคยเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้เป็นความสว่างแล้ว
จึงควรดำเนินชีวิตตามความสว่าง ในข้อ 8 บอกว่า 'เพราะว่าเมื่อก่อนท่าน
'เป็นความมืด' ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโลกที่อยู่ล้อมรอบพวกเขามืด
แต่หมายถึงชีวิตของพวกเขาเองต่างหากที่เป็นความมืด
เป็นชีวิตที่อยู่ในความบาป
 
เมื่อเราเป็นความสว่าง เราต้องดำเนินชีวิตที่ส่องสว่าง คือ
ดำเนินชีวิตในความสว่างและอยู่ห่างจากความมืด
 
 
 
ดำเนินชีวิตในความสว่าง
 
พระคัมภีร์กล่าวไว้ในข้อ 6ข ว่า 'จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง'
ชีวิตที่ดำเนินในความสว่างมีลักษณะอย่างไรบ้าง คือ
 
1.1 ดำเนินอยู่ในความดีของพระเจ้า(9)...คือความดีทุกอย่าง...
 
พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า ผลของความสว่าง คือความดีทุกอย่าง
ฉะนั้นลูกแห่งความสว่างจะสำแดงความดีออกมา
อันเป็นผลมาจากการรับพระคุณพระเจ้า เราทำดี
ไม่ใช่เพราะทำความดีเพื่อรับความรอดเนื่องจากเรารอดด้วยพระคุณเพราะเหตุแห่งความเชื่อ
เรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เรารอดแล้วจึงสำแดงความดีงามของพระเจ้าใน
ชีวิต (อฟ.2:8-10) เราเป็นคนดี
แต่เพราะพระเจ้าสร้างใจของเราใหม่ให้เป็นคนดี เราจึงกระทำดี
2 คร.5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์
ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
 
เป็น กระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต จิตวิญญาณบังเกิดใหม่
และจิตใจเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่
(Transformation) ไม่ใช่รถยนต์ที่เปลี่ยนร่างกลายเป็นหุ่นแบบหนัง
Transformers แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ร่วมมือกับพระเจ้าจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจและ
อุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่(รม.12:1-2) ไม่ใช่เป็นผลจากการกระทำ Input process
output แต่เป็นผลที่สำแดงออกมา
เมื่อผู้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณจะสำแดงผลพระวิญญาณ(กท.5:22-23)
 
นี่เป็นตรรกะ (Logic ) ที่ธรรมดามากว่า 'ข้างในใจเป็นอย่างไร
สิ่งที่แสดงออกก็ย่อมเป็นอย่างนั้น' จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้
 
พระ เยซูคริสต์ยังได้กล่าวในพระธรรมลูกา
ซึ่งพระองค์ได้สอนสาวกของพระองค์และประชาชน
และสิ่งหนึ่งที่พระองค์กล่าวสั่งสอนอย่างชัดเจน คือ (ลก.6:43-45)
 
เมื่อ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม และชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้า
เราจึงต้องมีแต่สิ่งดีออกมาจากชีวิตของเราเท่านั้น
พระประสงค์ในการทรงสร้างชีวิตมนุษย์มานั้น ก็เพื่อประกอบการดี (อฟ.2:10)
เพราะ ว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์
เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ
 
พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อประกอบการดี มิใช่กระทำ การร้าย
หรือให้กระทำตามใจเรา
แม้ว่าเราไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เราได้รับความรอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อ
ถ้าเราทำดีให้แก่คนที่ทำดีต่อเรา ไม่มีประโยชน์อะไร
นั่นไม่ใช่เรียกว่าทำดีที่แท้จริง เพราะว่าคนบาป คนทั้งโลกนี้เขาก็ทำกัน
 
ความดีของเราเทียบกับความดีงาม(พระสิริ)ของพระเจ้า
จะหม่นไปเหมือนเสื้อสีขาวตัวเก่าแม้จะขาวแต่ไปเทียบกับเสื้อสีขาวจะหม่น
ความดีของเราจึงเปรียบเทียบกลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
ไม่ใช่ไม่มีค่าแต่อวดอ้างไม่ได้
 
ฉะนั้น ในชีวิตคริสเตียนของเราต้องทำดีเสมอ
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลาย(มธ.5:13-17)
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลายว่า เราต้องเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
การเป็นเกลือนั้นไม่ใช่อยู่ในขวด ที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกนี้
แต่การเป็นเกลือต้องทำหน้าที่ของการเป็นเกลือ คือ ต้องแทรกเข้าไปในเนื้อ
เพื่อรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเสีย แต่ไม่ใช่เราจะต้องเป็นเหมือนเขา
แต่เราต้องรักษาคุณสมบัติแห่งการเป็นเกลือไว้ คือ
รักษาความเค็มหรือความดีไว้ แล้วเข้าไปมีส่วนในสังคมให้มากที่สุด
เพื่อจะทำดี ช่วยเหลือคนให้มากที่สุด
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มักจะกล่าวกับตัวเขาเองเสมอว่า 'ข้าพเจ้า
เตือนสติตัวเองวันละหลายร้อยครั้งว่า
'ชีวิตด้านในและด้านนอกของข้าพเจ้าอยู่กับการทุ่มเทให้คนอื่นๆ
และข้าพเจ้าจะตอบแทนให้มากพอๆ กับที่ข้าพเจ้าได้รับมา'
 
1.2 ดำเนินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า(9)
ความชอบธรรม เป็นลักษณะของความบริสุทธิ์หมดจด โปร่งใส ถูกต้อง
ไม่กระทำผิด คิดคดใดๆ เลย สะอาดไร้ริ้วรอย ไร้ที่ติ
เมื่อ เราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าได้สวมสภาพใหม่
เป็นสภาพแห่งความชอบธรรมให้กับเรา ฉะนั้นชีวิตที่จะส่องสว่าง
ต้องส่องความชอบธรรม บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อคนทั้งปวง (อฟ.4:24)
ชีวิต ที่อยู่ในพระเจ้า จึงต้องเป็นชีวิตที่ชอบธรรม
พระเจ้าทรงกำชับคนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม ยุติธรรม
รักความถูกต้อง (ฉธบ.16:19)
พระเยซูคริสต์ได้สอนเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกมืด
โลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลอุบาย แต่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้
แต่เรายังต้องสามารถทวนกระแสแห่งความไม่ชอบธรรม
และยังสามารถยืนหยัดในความชอบธรรมได้
มธ.10:16 'ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่า
เหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกพิราบ
เราอยู่ท่ามกลางกระแสของระบบโลกนี้
เราต้องไม่ไหลตามกระแสแห่งระบบของโลกนี้
เราจึงเปรียบเสมือนเรือที่อยู่บนน้ำที่เป็นกระแสแห่งระบบของโลกนี้
ไม่ใช่ให้น้ำมาอยู่บนเรือทำให้เรืออับปางลงได้
1ทิโมธี 1:19 จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ
ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง
ฉะนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตทุกช่วงเวลานาที ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์

  

ความคิดเห็น :
64
อ้างอิง

Paulette
voyance gratuite par tchat avis consultation voyance le dimanche aure voyance clermont ferrand voyance gratuit par tchat immediat voyance stephane andernos voyance islam gratuit voyance travail voyance gratuite marie claire voyance benevole voyance tchat amour gratuit astrowi voyance couple gratuite immediate par tchat voyance rapide sans attente voyance audiotel sans attente 24 24 fabiola voyance avis voyance gratuit en ligne amour marie voyance toulouse voyance maelly tirage tarots gratuit tarot voyance gratuit en ligne tirage de carte voyance gratuit arnaque voyance telephone clara maya voyance bon site voyance audiotel etoile filante voyance site de voyance gratuit et fiable tarot voyance en ligne gratuit voyance avenir gratuit sms boule de cristal voyance pas cher medium gratuit en ligne voyance gratuite serieuse sans attente voyance gratuite instantanee voyance gratuite immediate avis tirage tarot de marseille gratuit philippe voyance voyance gratuite en ligne sans inscription pour mineur voyance radio mardi voyance couple par les tarots gratuit voyance sans attente tchat voyance direct gratuit voyance en ligne gratuite reponse immediate voyance par mail fiable voyance david phild medium voyance par telephone cb temporel voyance planning sans cb chat gratuit voyance avis fiona voyance avis voyance gratuite telephone 24h 24 voyance myriam horoscope cancer du jour idealvoyance voyance immediate par tchat voyance dans la boule de cristal gratuit voyance immediate gratuite maud kristen voyance voyance en ligne par telephone https://www.alyse.space/chat-voyance-direct.htm magie voyance numerologie https://www.alyse.space/purevoyance-horoscope-du-jour.htm gabrielle voyance moelan sur mer https://www.alyse.space/marie-ange-voyance.htm temporel voyance planning https://www.alyse.space/voyance-serieuse-gratuite-par-tchat.htm tchat de voyance totalement gratuit https://www.alyse.space/katleen-voyance-planning.htm lucie renee voyance https://www.alyse.space/horoscope-et-voyance-gratuite.htm fabienne beaumont voyance https://www.alyse.space/voyance-gratuit-pour-mineur.htm claire voyance avignon avis https://www.alyse.space/voyance-gratuite-serieuse-et-immediate-par-tchat.htm voyance bretagne https://www.alyse.space/divine-sarah-voyance-avis.htm tirage carte de voyance gratuite https://www.alyse.space/forum-voyance-val-doise.htm voyance question gratuite https://www.alyse.space/voyance-mail-10-euros.htm consultation voyance gratuite https://www.alyse.space/delphie-voyance-le-mans.htm radio beur fm voyance https://www.alyse.space/tchat-voyance-gratuite.htm consultation voyance gratuite sans inscription https://www.alyse.space/voyance-carte-gratuite-pour-la-semaine.htm idealvoyance natasha https://www.alyse.space/voyance-medium-serieux-par-telephone.htm jeu de carte voyance gratuite https://www.alyse.space/voyance-par-telephone-gratuite-et-immediate.htm clara maya voyance https://www.alyse.space/voyance-sans-argent.htm voyance gratuite en ligne immediate chat https://www.alyse.space/sabrina-voyance-beziers.htm myriam voyance radio latina https://www.alyse.space/voyance-serieuse-par-tel-sans-cb.htm remy medium voyance marseille https://www.alyse.space/voyance-antillaise.htm voyance en ligne gratuite sans attente https://www.alyse.space/voyance-amour-gratuite-par-tchat.htm voyante https://www.alyse.space/tarot-voyance-traditionnelle.htm voyance amour gratuite serieuse https://www.alyse.space/voyance-par-telephone-gratuit-sans-attente.htm jeff voyance tirage gratuit https://www.alyse.space/pendule-voyance-kar.htm chat voyance gratuite amour https://www.alyse.space/horoscope-idealvoyance-verseau.htm voyance gratuit en chat
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.alyse.space/consultation-voyance-le-dimanche.htm
Paulette [107.183.168.xxx] เมื่อ 14/09/2018 19:14
65
อ้างอิง

Leora
tarot cards angel emblazoned leap of faith tarot card star tarot keen free tarot readings and horoscopes astro tarot reading high priest tarot love free tarot divination reading sagittarius tarot reading today true love tarot card reading ace pentacles tarot keen empress tarot card upside down tarot two of pentacles and hermit tarot card meanings judgement reversed the hermit tarot card reversed psychic tarot card readings 3 aces in a love tarot reading celtic spread tarot reading tarot yes or no unicorn tarot cards meanings soulmate tarot reading online full tarot reading tarot 10 swords feelings what does 3 kings in a tarot reading mean trusted tarot free reading the goddess tarot by kris waldherr tarot card reader sunita menon twin flame tarot card beginner tarot spread wheel of fortune tarot yes or no tarot card reading marriage tarot king of swords yes or no tarot card meanings spreadsheet tarot reading cross osho zen tarot english tarot reading yes or no answer wheel fortune tarot card meaning love 4 of cups tarot timing astrolis tarot card reading free online tarot reading single card tarot card 5 of swords free tarot 12 month spread devil card tarot reversed leo tarot reading today daily tarot card reading love mood career when will i get married tarot spread free egyptian tarot spreads learn to read tarot cards easy first ever tarot cards queen of swords tarot card meaning keen gilded tarot three of pentacles tarot 1 card reading future tarot online https://www.santo.space/the-different-types-of-tarot-cards.html deviant moon tarot lovers https://www.santo.space/tarot-of-the-spirit-card-meanings.html meaning of judgement tarot card in love https://www.santo.space/tarot-card-weekly-reading.html the fool reversed tarot https://www.santo.space/la-papesse-tarot-meaning.html tarot card layouts future https://www.santo.space/free-tarot-reading-soulmate.html free one card tarot reading love https://www.santo.space/six-of-wands-tarot-card-reversed.html 6 card tarot spread meaning https://www.santo.space/am-i-pregnant-tarot-reading.html ten of cups love tarot feelings https://www.santo.space/tarot-nine-of-pentacles-as-feelings.html alejandro jodorowsky tarot cafe paris https://www.santo.space/tarot-8-ball.html thelema tarot images https://www.santo.space/9-of-wands-reversed-love-tarot.html tarot for dummies https://www.santo.space/9-of-wands-reversed-love-tarot.html taurus tarot card meaning https://www.santo.space/rumi-tarot-card.html my tarot card reading yes or no https://www.santo.space/ace-of-cups-tarot-meaning-love.html king of swords tarot meaning reversed https://www.santo.space/gina-s-palm-and-tarot-card-readings.html isis tarot cards https://www.santo.space/online-free-love-tarot-reading.html tarot cards temperance binding of isaac https://www.santo.space/free-21-card-tarot-reading.html three of swords tarot card meaning love https://www.santo.space/tarot-cards-moon.html tarot reading reading https://www.santo.space/meaning-of-the-magician-tarot-card-reversed.html sacred geometry tarot cards https://www.santo.space/predict-pregnancy-tarot-cards.html knight of swords feelings love tarot https://www.santo.space/tarot-eonen.html black cats tarot symbols https://www.santo.space/l-empereur-tarot-card-meaning.html tarot card 7 of pentacles https://www.santo.space/tarot-card-meanings-spreadsheet.html tarot reading online yes or no https://www.santo.space/destiny-tarot-card.html high priest tarot love https://www.santo.space/the-lovers-tarot-card-meaning-reversed.html empress tarot job offer https://www.santo.space/tarot-cards-authority.html joker tarot anlami
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.santo.space/leap-of-faith-tarot-card.html
Leora [45.57.219.xxx] เมื่อ 14/09/2018 19:35
66
อ้างอิง

Dennis
catherine renee voyance lise pascale voyance carte de voyance temporel voyance planning sans cb nora voyance perpignan david voyance vif avis voyance par telephone serieuse gratuite marc de cafe voyance virginie etoile voyance pure voyance carte gratuite immediate voyance tarot gratuite par tchat tirage tarot voyance gratuite magie voyance forum voyance pendule vrai ou faux voyance en ligne sans carte bancaire voyance gitane gratuite gaia voyance marseille question voyance gratuite mail immediate voyance gratuite oracle triade rebecca voyance flora voyance pure voyance voyant medium serieux voyance immediate sans attente forum de voyance gratuite en ligne voyance rapide gratuite sans attente voyance sms avis vrai voyance gratuite par tchat magasin voyance caen voyance serieuse de nuit melania voyance horoscope horoscope medium audiolive voyance planning voyance travail gratuite par tchat fabienne quaranta voyance voyance tirage tarot gratuit denis lapierre clara voyance gratuite tirage tarot de marseille gratuit philippe voyance forum de voyance gratuite en ligne quel jeu de carte pour la voyance consultation voyance par mail voyance islam hadith premiere voyance gratuite par tchat voyance benevole par tchat orianna voyance voyance gratuite amour immediate par tchat voyance gratuite en ligne sans inscription pour mineur voyance gratuite carte amour pronostic euromillion voyance planning voyance audiotel claire thomas voyance voyance reponse oui ou non gratuit voyance sms avis https://www.carley.space/voyance-gratuite-mon-ex-va-telle-revenir.html magie voyance gratuit https://www.carley.space/avis-kinthia-voyance.html lise pascale voyance https://www.carley.space/chat-voyance-gratuit-en-ligne-sans-inscription.html astro voyance de luxe https://www.carley.space/voyance-amour-en-direct.html eva voyance marseille https://www.carley.space/voyance-radio-jeudi-matin.html alain voyance https://www.carley.space/voyance-immediate-gratuite-par-tchat-en-ligne.html tchat voyance gratuite en ligne en direct https://www.carley.space/voyance-prenom-date-naissance.html voyance mail serieuse gratuite https://www.carley.space/voyance-medium-par-mail-gratuit.html voyance gratuite en ligne sans carte bancaire https://www.carley.space/espace-fm-voyance-vincent.html voyance premiere consultation gratuite telephone https://www.carley.space/site-voyance-fiable.html chat voyance gratuite immediate https://www.carley.space/voyance-nice-avis.html voyance reponse par oui ou non https://www.carley.space/marina-voyance-hericourt.html voyance avec prenom gratuit https://www.carley.space/avis-voyance-astrowi.html site voyance gratuite fiable https://www.carley.space/voyance-mail-serieuse.html fanny voyance https://www.carley.space/emission-de-voyance-a-la-radio.html lextraordinaire chris voyance avis https://www.carley.space/voyance-mail-pas-cher.html amour voyance gratuite tarot tarot chinois https://www.carley.space/astro-voyance-tchat-gratuit.html call voyance https://www.carley.space/voyance-marocaine-karima.html voyance juive gratuite ligne https://www.carley.space/sandra-voyance-dunkerque.html claire kellia voyance gratuite https://www.carley.space/tarot-voyance-gratuit-sans-inscription.html chat voyance gratuit serieux https://www.carley.space/tapis-voyance-astrologie.html voyance gratuite tarot par tchat https://www.carley.space/rachel-voyance-angouleme.html voyance ange gardien gratuit https://www.carley.space/voyance-gratuite-immediate-par-tchat-en-ligne-sans-inscription.html voyance en ligne gratuit sms https://www.carley.space/oracle-ge-jeff-voyance.html top voyance conseiller https://www.carley.space/voyance-gratuite-carte-immediate.html voyance par mail gratuite en direct
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.carley.space/lise-pascale-voyance.html
Dennis [23.245.180.xxx] เมื่อ 14/09/2018 20:19
67
อ้างอิง

Leland
date signe astrologique chinois belier ascendant balance astrologie juin signe astro gemeaux calculer son ascendant astrologique quebec signe astrologique verseau homme astrologie definition larousse compatibilite amoureuse astrologique prenom comment savoir son signe astrologique japonais 26 novembre quel signe astrologique theme astral gratuit serieux astrologie du jour sagittaire femme singe astrologie chinoise homme signe astrologique 29 avril tout savoir sur lastrologie astrologie du jour belier homme 15 decembre signe zodiaque signe astrologique cancer ascendant sagittaire ne le 26 mars signe astrologique astrologie homme verseau et femme balance signe astrologique pour le 21 decembre signe astrologique femme gemeaux homme balance astrologie poisson demain signe zodiaque chinois ascendant signe zodiaque fevrier mars date signe astrologique cancer 26 avril signe astrologique signe astrologique sexuelle voyance astrologie medium signe astrologique capricorne homme et femme cancer theme astrologique gratuit interpretation signe zodiaque lion date astrologie siderale scorpion signe astrologique du taureau 30 mars signe astrologique signe astrologique homme balance et femme lion nee le 22 janvier quel signe astrologique astrologie homme belier femme cancer compatibilite astrologique balance scorpion 18 decembre signe astrologique portrait astrologique taureau ascendant scorpion le meilleur signe astrologique femme signes astrologique date de naissance homme lion femme verseau astrologie dates des signes astrologiques chinois signe astrologique mois novembre astrologie esoterique pdf profil astrologique homme lion decan signe astrologique capricorne signe astrologique lion femme amour astrologie et ascendant chinois signe astrologique cochon de feu les astrologies du monde https://www.brigette.space/18-decembre-signe-astrologique.htm les signes astrologiques les plus beaux https://www.brigette.space/glamour-signe-astrologique.htm astrologie maison 5 vide https://www.brigette.space/quel-signe-astrologique-pour-le-18-juin.htm poisson signe astrologique anglais https://www.brigette.space/13e-signe-zodiaque.htm astrologie mondiale 2020 https://www.brigette.space/22-avril-signe-astrologique.htm les scorpions astrologie https://www.brigette.space/image-signe-astrologique-vierge.htm 31 decembre signe astrologique https://www.brigette.space/compatibilite-astrologique-femme-verseau-homme-cancer.htm aout astrologie https://www.brigette.space/mon-signe-zodiaque-japonais.htm compatibilite astrologique balance capricorne https://www.brigette.space/signe-astrologique-22-juin.htm compatibilite signe astrologique lion poisson https://www.brigette.space/date-de-naissance-signe-astrologique-chinois.htm le coq signe astrologique chinois https://www.brigette.space/astrologie-celtique-sapin.htm 21 mars signe du zodiaque https://www.brigette.space/dragon-signe-astrologique-chinois.htm 4 avril signe astrologique https://www.brigette.space/27-avril-signe-astrologique-ascendant.htm signe astrologique chinois dragon de bois https://www.brigette.space/astrologie-janvier.htm 24 novembre signe astrologique https://www.brigette.space/signe-astrologique-chinois-tigre-et-serpent.htm ne le 18 juillet signe astrologique https://www.brigette.space/quel-est-le-signe-astrologique-du-14-novembre.htm signe astrologique ascendant calcul quebec https://www.brigette.space/les-signes-astrologique-au-lit.htm astrologie roland legrand https://www.brigette.space/signe-astrologique-du-5-juillet.htm signe astrologique scorpion homme femme cancer https://www.brigette.space/13eme-signe-astro.htm compatibilite signe astrologique vierge balance https://www.brigette.space/dragon-eau-astrologie-chinoise.htm poissons signe astrologique anglais https://www.brigette.space/compatibilite-tableau-astrologie-chinoise.htm prenom garcon signe astrologique lion https://www.brigette.space/astrologie-chinoise-signe-du-dragon.htm signe astrologique 19 fevrier https://www.brigette.space/lune-noire-astrologie-karmique.htm 16 mai signe astrologique https://www.brigette.space/le-coq-signe-astrologique-chinois.htm quel signe astrologique pour juillet https://www.brigette.space/astrologie-belier-ascendant-sagittaire.htm date astrologie cancer
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.brigette.space/belier-ascendant-balance-astrologie.htm
Leland [149.20.247.xxx] เมื่อ 14/09/2018 20:43
68
อ้างอิง

Carlota
tumblr passionate sex natasha nice porn ebony porn hd sex massage pressure points for female youtube sex talking robot app ariana grande having sex sims 3 sex mod not youtube mia malkova porn sex positions to lose weight youtube forced fuck porn scissoring porn sweaty porn best teen porn ebony bbw porn sex therapist sex moves to make your girl go crazy italian sex libra sex facts twitter sleeping gay porn gay cousin porn young black girl porn sex bob omb logo wife sex tape porn vudeos sex talk radio porne amateur porn pictures sex meme for her instagram women using sex toys sex bed goodlife big booty bbw porn libra sex facts twitter awkward sex questions answered mikasa porn tips for painless first time sex black porn video xxx sex tube cartoon sex gif iggy azalea porn blond teen porn x porn naughty nursery rhymes 2 live crew sex position for lasting longer sly cooper porn sex youth media male sex drive at 50 porn sexy sweaty porn byron long porn i just had sex lonely island sex chini top ten porn stars https://www.effie.club/mobile-gay-porn.htm instagram sexcode https://www.effie.club/disturbing-porn.htm allen sex bolts and mating screws https://www.effie.club/top-10-sex-records-youtube.htm big booty porn hd https://www.effie.club/lesbian-porn-pics.htm ahola porn https://www.effie.club/filthy-porn.htm xnnx porn https://www.effie.club/strippers-having-sex.htm sex gay video https://www.effie.club/power-girl-porn.htm gay bear porn https://www.effie.club/tight-sex-positions.htm lesbian strippers having sex https://www.effie.club/i-have-sexed-it-meaning.htm nadia ali porn https://www.effie.club/wierd-porn.htm percy jackson sex fanfic https://www.effie.club/real-sex-tumblr.htm janine porn https://www.effie.club/ebony-sex-pics.htm sex transmutation person https://www.effie.club/sex-taps.htm interracial rape porn https://www.effie.club/romeo-and-juliet-sex-scene.htm tumblr celebrity sex https://www.effie.club/spankbang-porn.htm fun sex positions to try with your girlfriend https://www.effie.club/sim-sex.htm car sex tumblr https://www.effie.club/poppers-porn.htm sex after wedding ceremony https://www.effie.club/headshave-porn.htm relationships dating and sex in college https://www.effie.club/homemade-amatuer-porn.htm sofia vergara sex tape https://www.effie.club/tumblr-sibling-sex.htm brother sister sex video https://www.effie.club/team-rocket-porn.htm hottest cosplay costumes https://www.effie.club/christian-sexual-ethics-studies-of-religion.htm punish teens porn https://www.effie.club/zoey-101-porn.htm julian rios porn https://www.effie.club/sex-bases-1st-2nd-3rd.htm wild sex tumblr https://www.effie.club/porn-porn-porn.htm self suck porn
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.effie.club/natasha-nice-porn.htm
Carlota [23.244.120.xxx] เมื่อ 14/09/2018 20:54
69
อ้างอิง

Dyan
dejting app dejting borlange dejtingsida for handikappade dejtingsajter pa natet dejting kumla dejting torslanda dejting nassjo dejtingsida for singelforaldrar bra dejtingsajter gratis dejta via tinder dejting ludvika dejting kungsbacka dejtar dejting lidingo basta dejting sajten basta natdejting tipsen gratis dating apps iphone natdejting 50+ dejting appar som tinder svenska gratis dejtingsajter dejting kungsbacka dejt tjejer dejting mora dejting kalmar dejtingsajt for nordar gay dating apps sweden dejting hallstahammar serios dejtingsida gratis dejting klippan dejting borlange dejting kristinehamn natdejting tips presentation dejting taby dejting vadstena dejting amal dejting bedragare pa natet natdejting 50+ gay dating app sweden dejting vetlanda dejting onsala dejting angelholm dejting kramfors dejting lidkoping dejtingsidor dejtingsajt for nordar dejting kavlinge basta dejtingsajten for aldre seriosa dejtingsajter gratis dejtingsidor 50+ dejting fisksatra gratis dejtingsajter dejting motala https://www.rachele.club/dejting-sajter-gratis.htm dejting oskarshamn https://www.rachele.club/dejtingsajter-pa-natet.htm dejting surte https://www.rachele.club/dejting-tomelilla.htm basta dejtingsidan gratis https://www.rachele.club/dejtingsida-for-singelforaldrar.htm dejta online gratis https://www.rachele.club/dejta-via-tinder.htm basta seriosa dejtingsajten https://www.rachele.club/dejting-lund.htm dejting eksjo https://www.rachele.club/natdejting-50+.htm dejting skelleftea https://www.rachele.club/gratis-dejting-app-iphone.htm dejtingsajt for nordar https://www.rachele.club/dejtingsajter-omdomen.htm dejting svedala https://www.rachele.club/dejting-malmo.htm dejting angelholm https://www.rachele.club/dejting-klippan.htm helt gratis dejtingsajter https://www.rachele.club/dejting-billdal.htm dejting vaxjo https://www.rachele.club/dejtingsajter-omdomen.htm bra dejting app gratis https://www.rachele.club/dejting-forshaga.htm dejting hassleholm https://www.rachele.club/dejtingsidor-50+.htm dejting solvesborg https://www.rachele.club/dejtingsajter-gratis.htm dejting ornskoldsvik https://www.rachele.club/dejta-via-tinder.htm dejting ornskoldsvik https://www.rachele.club/dejting-app-gratis.htm dejtingsajter gratis for unga https://www.rachele.club/dejting-kristinehamn.htm dejting degerfors https://www.rachele.club/dejtar.htm dejting ljungby https://www.rachele.club/dejting-halmstad.htm svenska dejtingsidor gratis https://www.rachele.club/dejting-visby.htm dejting hjo https://www.rachele.club/dejting-kalmar.htm dejting lund https://www.rachele.club/dejtingsajter-bast-i-test.htm dejta tjejer fran ukraina https://www.rachele.club/basta-natdejting-tipsen.htm dejting eksjo
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.rachele.club/dejting-borlange.htm
Dyan [104.151.88.xxx] เมื่อ 14/09/2018 20:54
70
อ้างอิง

Nick
film porno italia 2017 sesso orale alle donne tube porno gratis porcate porno gratis spy cam porno italia sesso in piedi video video porno gratis di sesso orale alle donne donna per sesso napoli video di sesso non porno ciccione porno gratis porno gratis video porno gratis wanda nara sesso foto sesso coppia sesso nel mare sesso con la cognata filme porno online gratis sesso violento e brutale www ro filme porno gratis sondrio sesso boys and girls attenzione il sesso cambia tutto sesso con mature gratis video porno gratis culone video porno gratis a 3 sesso in palestra porno australiano gratis italiano sesso porno frasi romantiche sul sesso video di sesso non porno solo video porno italiani gratis www film porno gratis italiani sesso sfrenato tra amanti sesso tantrico video video porno brazzers gratis donne vogliose di sesso sesso a spresiano sesso con un cuscino siti porno live gratis video di sesso porno gratis porno italiano insulti sesso in discoteca video porno gratis pornhub porno spagnolo gratis video sesso pompino porno gratis teen spiaggia nudisti sesso film ard porno gratis video gratis gay porno annunci sesso reggio calabria sesso assicurato sessa c46 emorroidi sesso https://www.chantal.club/porno-gratis-blacked.html fidanzati che fanno sesso https://www.chantal.club/incontri-sesso-udine.html video di sesso con donne mature https://www.chantal.club/video-sesso-manga.html 100 porno italiano https://www.chantal.club/video-sesso-ciccione.html video cartoni sesso https://www.chantal.club/fare-sesso-in-tre.html sesso e calze https://www.chantal.club/video-erotici-sesso.html video sesso porno https://www.chantal.club/verona-annunci-sesso.html sesso a modena https://www.chantal.club/oggi-sposi-niente-sesso-film.html tradimenti sesso https://www.chantal.club/siti-di-film-porno-gratis.html sesso gratis a reggio calabria https://www.chantal.club/giochi-gratis-porno.html sesso orale video gratis https://www.chantal.club/malattie-trasmissibili-sesso-orale.html chat italia sesso https://www.chantal.club/sesso-amatoriale-vecchie.html www video gratis porno it https://www.chantal.club/true-blood-sesso.html porno gratis tette grosse https://www.chantal.club/diletta-leotta-sesso.html videos hot porno gratis https://www.chantal.club/video-porno-di-sesso.html sesso a castrovillari https://www.chantal.club/video-di-sesso-amatoriale.html sesso con cinese https://www.chantal.club/porno-gratis-over-50.html filme porno noi gratis https://www.chantal.club/videos-porno-playboy-gratis.html sesso bugie e https://www.chantal.club/film-porno-gratis-per-cellulari.html video sesso addio al celibato https://www.chantal.club/video-porno-gratis-tra-cugini.html porno italiano yahoo https://www.chantal.club/porno-italiano-a-tre.html video porno gratis siffredi https://www.chantal.club/iou-porn-gratis.html video sesso con amante https://www.chantal.club/video-amatoriali-sesso-gratis.html donna sesso https://www.chantal.club/vittoria-risi-video-porno-gratis.html video porno gratis gangbang https://www.chantal.club/fighe-pelose-video-porno-gratis.html sesso al tel gratis
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.chantal.club/sesso-orale-alle-donne.html
Nick [168.91.12.xxx] เมื่อ 27/09/2018 08:26
71
อ้างอิง

Keesha
gratis porr aldre kvinnor dejting horby dejting osby gratis sex porr aldre svensk porr uppsala porr dejt tjejer svensk mamma porr basta dejtingsajten miley cyrus porr xxx porr porr stora kukar natdejting 50+ dejting app sjuk porr porr malmo basta dejtingsidor gratis dejting appar gratis basta porr miley cyrus porr snovit porr eva porr bra gratis porr dejting kiruna dejting angelholm dejting vellinge spela in porr svensk hemmagjord porr dejting linkoping dejting appar for aldre gratis dejting pa natet porr i sverige dejtingsajter test svensk porr hd svensk porr film dejting tibro gratis svensk porr film vissla dejting app porr film xx porr dejting billdal dejting ljungsbro eva malm porr ra porr dejting lindome best gay dating app in sweden fredrik eklund porr porr med gamla dejting lomma dejting vasteras gratis porr svensk mike beck porr https://www.jani.space/dejting-leksand.html dejting eslov https://www.jani.space/cartoon-porr.html porr med handling https://www.jani.space/titta-pa-porr-gratis.html porr bilder gratis https://www.jani.space/dejting-bunkeflostrand.html dejting app med bankid https://www.jani.space/porr-flickor.html dejting tranas https://www.jani.space/teen-porr.html porr piss https://www.jani.space/dejtingsida-for-nordar.html dejtingsida for handikappade https://www.jani.space/porr-utomhus.html dejting trollhattan https://www.jani.space/porr-goteborg.html udda porr https://www.jani.space/singlar-pa-natet-gratis.html dejting 50 https://www.jani.space/gratis-porr-bilder.html porr mogna damer https://www.jani.space/gratis-rysk-porr.html dejting malmberget https://www.jani.space/porr-sundsvall.html stora kukar porr https://www.jani.space/svensk-porr-free.html eva malm porr https://www.jani.space/svensk-mamma-porr.html porr mogna kvinnor https://www.jani.space/dejting-eksjo.html animerad porr https://www.jani.space/cartoon-porr.html dejting balsta https://www.jani.space/svensktalande-porr.html natdejting tips presentation https://www.jani.space/basta-dejtingsidor-gratis.html porr stor kuk https://www.jani.space/fransk-porr.html basta gratis porr https://www.jani.space/dejting-kungsbacka.html cum porr https://www.jani.space/japansk-porr.html porr amator https://www.jani.space/arabisk-porr.html dejting sala https://www.jani.space/helt-gratis-dejting-online.html porr jonkoping https://www.jani.space/hot-porr.html gay dating apps sweden
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.jani.space/dejting-horby.html
Keesha [139.180.228.xxx] เมื่อ 22/10/2018 14:35
72
อ้างอิง

Mikayla
peliculas del genero pornografico porno con maduras sexo gay espanol anime porno espanol relatos porno xxx videos caseros porno espanoles playas sexo peliculas porno alemanas peliculas pornografica gratis porno gratis tv lingerie porno fotos gratis de porno petardas sexo gratis sexo videos simpsons porno peliculas porno latinas buscar peliculas pornograficas gratis porno guey porno amateur gratis porno sexo rubias violaciones pornograficas sexo en gran hermano vidios sexo gratis videos porno exnovias porno tacones altos videos porno amateur caseros paginas de videos pornos videos pornos gratis gay famosas espanolas videos porno porno 19 porno de los simpsons porno xxx hd porno anos 70 sexo a los 40 chat sexo duro el griego sexo videos de sexo de mujeres maduras piliculas porno gratis sevi porno mejores escenas sexo monica bellucci porno porno torbe pilladas fairy tail porno sexo en marruecos videos sexo gratis travestis porno espanol 100 sexo cordoba espana relatos porno incestos porno latino amateur videos porno hentai gratis yo tuve sexo porno anal espanolas https://www.sweeney.club/porno-3d.html sexo con gordas gratis https://www.sweeney.club/fotos-porno-en-movimiento.html porno casero latino https://www.sweeney.club/enanos-porno.html sasha grey video porno https://www.sweeney.club/porno-casero-interracial.html sexo en vitoria https://www.sweeney.club/ver-porno-espanol-gratis.html les gusta el sexo anal a las mujeres https://www.sweeney.club/ver-pelicula-de-porno-gratis.html peliculas pornos italianas https://www.sweeney.club/relatos-sexo-trios.html casting porno falsos https://www.sweeney.club/nuria-madura-porno.html vidios porno gratis en espanol https://www.sweeney.club/camaras-porno-gratis.html sexo mayores https://www.sweeney.club/buenas-paginas-porno.html descargar video porno gratis https://www.sweeney.club/porno-lesbianas-maduras.html peliculas porno gratis trios https://www.sweeney.club/sex-porno-videos.html imagenes de sexo graciosas https://www.sweeney.club/porno-lisbianas.html mujeres violadas porno https://www.sweeney.club/porno-abuelas-y-nietos.html famosas del porno https://www.sweeney.club/porno-gratis-tv.html porno gratis sexo duro https://www.sweeney.club/x-sexo.html sexo en el bus https://www.sweeney.club/camara-oculta-de-sexo.html porno espanol gratis https://www.sweeney.club/porno-gratis-tv.html sexo video gratis https://www.sweeney.club/lista-actrices-porno-espanolas.html sexo gay videos gratis https://www.sweeney.club/sexo-gratis-en-mostoles.html trios sexo videos https://www.sweeney.club/video-gay-porno.html casting porno madrid https://www.sweeney.club/porno-tranxesuales.html sexo infieles https://www.sweeney.club/video-porno-erotico.html video porno shakira https://www.sweeney.club/sexo-en-lalin.html video sexo xxx https://www.sweeney.club/nicky-minaj-porno.html porno gay viejos
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.sweeney.club/porno-con-maduras.html
Mikayla [172.81.113.xxx] เมื่อ 22/10/2018 14:39
73
อ้างอิง

Noble
contactos con mujeres de avila chico busca chico gerona conocer gente en murcia para salir busco chica para un trio los mejores sitios para conocer gente buscar chicas para tener sexo contacto mujeres en valencia como conocer gente por instagram quiero conocer amigos cristianos evangelicos parejas buscan chico almeria contactos aviles mujeres chica busca chico huelva busco chica para compartir piso encuentro sexuales san nicolas de los arroyos conociendo gente por whatsapp pin de mujeres solteras facebook chico busca chico barcelona mil contactos con mujeres en lugo chicas buscan chicos para sexo gratis contactos mujeres figueres conocer gente de mi ciudad mujeres para conocer chica busca chico para sexo madrid donde puedo conocer chicas en internet contactos mujeres logrono redes para conocer amigos chicas que buscan hombres contactos valencia chicas chica busca chico amistad pagina para buscar mujeres solteras contactos chicas gratis aplicaciones para conocer gente de mi ciudad numero de telefono de mujeres solteras en los angeles sitios para conocer gente anuncios de sexo en madrid quiero conocer mujeres de espana conocer gente para follar chico busca chica murcia mujeres ricas y solteras contactos leon mujeres contactos chicas en malaga conocer mujeres ucranianas como conocer gente en facebook chat gratis con mujeres solteras sin registrarse busco chico para relacion estable como conocer gente nueva en una ciudad como conocer mujeres de islandia chica busca chico en palma de mallorca busco mujer para mi pareja anuncios sexo tenerife contactos mujeres en tudela anuncios sexo coruna https://www.rowland.xyz/mujeres-maduras-buscando-hombres-en-houston-tx.htm conocer gente de todo el mundo gratis https://www.rowland.xyz/chica-busco-novio.htm chicas solteras en miami https://www.rowland.xyz/para-conocer-gente-tinder.htm contactos mujeres fuerteventura https://www.rowland.xyz/anuncios-clasificados-de-sexo.htm pagina para conocer chicas les https://www.rowland.xyz/chicas-para-contacto.htm contactos con mujeres en lucena https://www.rowland.xyz/conocer-gente-en-cartagena-murcia.htm quiero conocer chicas de mi ciudad https://www.rowland.xyz/busco-chicas-para-salir-de-fiesta.htm chico busca chico vizcaya https://www.rowland.xyz/contactos-mujeres-malaga.htm imagenes de mujeres solteras con frases para facebook https://www.rowland.xyz/contacto-chicas-valencia.htm conocer gente cerca aplicacion https://www.rowland.xyz/chicas-q-buscan-novio.htm chat online para conocer gente https://www.rowland.xyz/busco-chica-interna-madrid.htm quiero conocer chicas cristianas https://www.rowland.xyz/chica-busca-sexo-en-madrid.htm busco chicas para diversion https://www.rowland.xyz/mujeres-que-buscan-hombres-para-casarse.htm mujeres separadas o viudas https://www.rowland.xyz/mujeres-solteras-comas.htm app conocer gente en grupo https://www.rowland.xyz/mujeres-solteras-buscando-pareja.htm se buscan chicos https://www.rowland.xyz/chico-busca-chico-benidorm.htm contactos mujeres la laguna https://www.rowland.xyz/chica-busca-chico-en-palma-de-mallorca.htm mejor pagina para conocer personas https://www.rowland.xyz/buscar-fotos-de-chicas-hermosas.htm contactos de mujeres en murcia https://www.rowland.xyz/mujeres-solteras-en-riverside-california.htm contactos mujeres mayores https://www.rowland.xyz/telefonos-mujeres-solteras.htm contactos bilbao mujeres https://www.rowland.xyz/mujeres-contacto-zaragoza.htm contacto whatsapp mujeres https://www.rowland.xyz/contactos-igualada-mujeres.htm buscar numero de mujeres solteras https://www.rowland.xyz/aplicacion-android-para-conocer-mujeres.htm mujeres solteras comodoro https://www.rowland.xyz/contactos-con-mujeres-granada.htm chica busca novio millonario por internet https://www.rowland.xyz/conocer-personas-por-wasap.htm como conocer gente nueva en una ciudad
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.rowland.xyz/chico-busca-chico-gerona.htm
Noble [168.91.15.xxx] เมื่อ 22/10/2018 15:39
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สถิติ
เปิดเมื่อ30/04/2011
อัพเดท6/09/2013
ผู้เข้าชม273782
แสดงหน้า401328
เมนู