ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากและดินถล่ม  คลิกที่ภาพเข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ภาพ
สั่งซื้อได้ที่ ดีเจ หนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร่ 2012 

                             

           TrueloveRadio 87.5 MHz                               

 ใบอนุญาต กสทช.เลขที่ BO-S10030-0663-56

E-RadioStaionPhrae 89.5 MHz 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ ภาพ
สั่งซื้อวัคซีนพืช ได้ที่ ดีเจหนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054


นายสถานี081-4685161
สนใจ  วัคซีคพืช+จัดจ้าน
ติดต่อดีเจหนุ่มพรหม 081- 5835054
 


สถานีวิทยุ E-RadioStasionPhrae 89.5 MHz 
ชมรมวิทยุท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
             

 สนับสนุนสถานีโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณ เฟอติไลเซอร์
                 159/51-52 ถนนพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
                JADJAN ONLINE วัคซีนพืช+จัดจ้าน 

             นโยบายผู้บริหาร ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
           สนใจวัคซีนพืช+จัดจ้าน(บริการส่งถึงที่ฟรี)
                   ติดต่อ ดี.เจ หนุ่มเมืองพรหม 081-5835054 
       

<

                                                   
                     คลิกเข้าชมเว็บ ได้ที่ภาพน่ะครับ


 


       
      TRUELOVERADIO TOP10 RADIO BATA

 
 
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ชีวิตที่ส่องสว่าง

อ่าน 224907 | ตอบ 333
ชีวิตที่ส่องสว่าง
 
โดย ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ คริสตจักรแห่งพระบัญชา
 
สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเรารับพระสิริของพระเจ้ามาแล้ว
เราก็จะต้องลุกขึ้นฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าออกไป(อสย.61:1-2)
ชีวิตของเราจึงต้องส่องสว่างความดีงาม
ความชอบธรรมและถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าออกไป
เพราะเราเป็นลุกของความสว่างที่ต้องมีชีวิตที่ส่องสว่างในโลกที่เต็มไปด้วย
ความมืดมิดที่ปกคลุม ผมขอแบ่งปันจากพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5:8-14
มาให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ครับ
 
ผมประทับใจคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากได้กล่าวไว้ว่า
'ชีวิตที่อยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้น เป็นชีวิตที่มีคุณค่า' สะท้อน
ให้เห็นว่า ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
จะมีคุณค่าจริงแท้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ไม่เพียงแต่อยู่เพื่อความต้องการของตนเอง เรียกว่า อัตตา
แต่ต้องมีจิตสารณะที่ได้รับมาก็เพื่อให้ออกไป
 
พระธรรมเอเฟซัสในตอนนี้
อัครทูตเปาโลได้พยายามอธิบายและสอนชาวเอเฟซัสให้มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็น
'ชีวิตที่ส่องสว่าง'
 
'ชีวิตที่ส่องสว่าง' นี้เอง
จึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะมีส่วนเข้าไปทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่ในความมืดได้รับความสว่างด้วย
 
อัครทูตเปาโลได้ห้ามผู้เชื่อชาวเอเฟซัสไม่ให้มีส่วนร่วมในความผิดบาป
ทั้งนี้เพราะถึงแม้พวกเขาเคยเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้เป็นความสว่างแล้ว
จึงควรดำเนินชีวิตตามความสว่าง ในข้อ 8 บอกว่า 'เพราะว่าเมื่อก่อนท่าน
'เป็นความมืด' ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโลกที่อยู่ล้อมรอบพวกเขามืด
แต่หมายถึงชีวิตของพวกเขาเองต่างหากที่เป็นความมืด
เป็นชีวิตที่อยู่ในความบาป
 
เมื่อเราเป็นความสว่าง เราต้องดำเนินชีวิตที่ส่องสว่าง คือ
ดำเนินชีวิตในความสว่างและอยู่ห่างจากความมืด
 
 
 
ดำเนินชีวิตในความสว่าง
 
พระคัมภีร์กล่าวไว้ในข้อ 6ข ว่า 'จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง'
ชีวิตที่ดำเนินในความสว่างมีลักษณะอย่างไรบ้าง คือ
 
1.1 ดำเนินอยู่ในความดีของพระเจ้า(9)...คือความดีทุกอย่าง...
 
พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า ผลของความสว่าง คือความดีทุกอย่าง
ฉะนั้นลูกแห่งความสว่างจะสำแดงความดีออกมา
อันเป็นผลมาจากการรับพระคุณพระเจ้า เราทำดี
ไม่ใช่เพราะทำความดีเพื่อรับความรอดเนื่องจากเรารอดด้วยพระคุณเพราะเหตุแห่งความเชื่อ
เรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เรารอดแล้วจึงสำแดงความดีงามของพระเจ้าใน
ชีวิต (อฟ.2:8-10) เราเป็นคนดี
แต่เพราะพระเจ้าสร้างใจของเราใหม่ให้เป็นคนดี เราจึงกระทำดี
2 คร.5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์
ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
 
เป็น กระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต จิตวิญญาณบังเกิดใหม่
และจิตใจเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่
(Transformation) ไม่ใช่รถยนต์ที่เปลี่ยนร่างกลายเป็นหุ่นแบบหนัง
Transformers แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ร่วมมือกับพระเจ้าจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจและ
อุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่(รม.12:1-2) ไม่ใช่เป็นผลจากการกระทำ Input process
output แต่เป็นผลที่สำแดงออกมา
เมื่อผู้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณจะสำแดงผลพระวิญญาณ(กท.5:22-23)
 
นี่เป็นตรรกะ (Logic ) ที่ธรรมดามากว่า 'ข้างในใจเป็นอย่างไร
สิ่งที่แสดงออกก็ย่อมเป็นอย่างนั้น' จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้
 
พระ เยซูคริสต์ยังได้กล่าวในพระธรรมลูกา
ซึ่งพระองค์ได้สอนสาวกของพระองค์และประชาชน
และสิ่งหนึ่งที่พระองค์กล่าวสั่งสอนอย่างชัดเจน คือ (ลก.6:43-45)
 
เมื่อ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม และชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้า
เราจึงต้องมีแต่สิ่งดีออกมาจากชีวิตของเราเท่านั้น
พระประสงค์ในการทรงสร้างชีวิตมนุษย์มานั้น ก็เพื่อประกอบการดี (อฟ.2:10)
เพราะ ว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์
เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ
 
พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อประกอบการดี มิใช่กระทำ การร้าย
หรือให้กระทำตามใจเรา
แม้ว่าเราไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เราได้รับความรอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อ
ถ้าเราทำดีให้แก่คนที่ทำดีต่อเรา ไม่มีประโยชน์อะไร
นั่นไม่ใช่เรียกว่าทำดีที่แท้จริง เพราะว่าคนบาป คนทั้งโลกนี้เขาก็ทำกัน
 
ความดีของเราเทียบกับความดีงาม(พระสิริ)ของพระเจ้า
จะหม่นไปเหมือนเสื้อสีขาวตัวเก่าแม้จะขาวแต่ไปเทียบกับเสื้อสีขาวจะหม่น
ความดีของเราจึงเปรียบเทียบกลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
ไม่ใช่ไม่มีค่าแต่อวดอ้างไม่ได้
 
ฉะนั้น ในชีวิตคริสเตียนของเราต้องทำดีเสมอ
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลาย(มธ.5:13-17)
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลายว่า เราต้องเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
การเป็นเกลือนั้นไม่ใช่อยู่ในขวด ที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกนี้
แต่การเป็นเกลือต้องทำหน้าที่ของการเป็นเกลือ คือ ต้องแทรกเข้าไปในเนื้อ
เพื่อรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเสีย แต่ไม่ใช่เราจะต้องเป็นเหมือนเขา
แต่เราต้องรักษาคุณสมบัติแห่งการเป็นเกลือไว้ คือ
รักษาความเค็มหรือความดีไว้ แล้วเข้าไปมีส่วนในสังคมให้มากที่สุด
เพื่อจะทำดี ช่วยเหลือคนให้มากที่สุด
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มักจะกล่าวกับตัวเขาเองเสมอว่า 'ข้าพเจ้า
เตือนสติตัวเองวันละหลายร้อยครั้งว่า
'ชีวิตด้านในและด้านนอกของข้าพเจ้าอยู่กับการทุ่มเทให้คนอื่นๆ
และข้าพเจ้าจะตอบแทนให้มากพอๆ กับที่ข้าพเจ้าได้รับมา'
 
1.2 ดำเนินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า(9)
ความชอบธรรม เป็นลักษณะของความบริสุทธิ์หมดจด โปร่งใส ถูกต้อง
ไม่กระทำผิด คิดคดใดๆ เลย สะอาดไร้ริ้วรอย ไร้ที่ติ
เมื่อ เราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าได้สวมสภาพใหม่
เป็นสภาพแห่งความชอบธรรมให้กับเรา ฉะนั้นชีวิตที่จะส่องสว่าง
ต้องส่องความชอบธรรม บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อคนทั้งปวง (อฟ.4:24)
ชีวิต ที่อยู่ในพระเจ้า จึงต้องเป็นชีวิตที่ชอบธรรม
พระเจ้าทรงกำชับคนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม ยุติธรรม
รักความถูกต้อง (ฉธบ.16:19)
พระเยซูคริสต์ได้สอนเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกมืด
โลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลอุบาย แต่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้
แต่เรายังต้องสามารถทวนกระแสแห่งความไม่ชอบธรรม
และยังสามารถยืนหยัดในความชอบธรรมได้
มธ.10:16 'ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่า
เหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกพิราบ
เราอยู่ท่ามกลางกระแสของระบบโลกนี้
เราต้องไม่ไหลตามกระแสแห่งระบบของโลกนี้
เราจึงเปรียบเสมือนเรือที่อยู่บนน้ำที่เป็นกระแสแห่งระบบของโลกนี้
ไม่ใช่ให้น้ำมาอยู่บนเรือทำให้เรืออับปางลงได้
1ทิโมธี 1:19 จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ
ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง
ฉะนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตทุกช่วงเวลานาที ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์

  

ความคิดเห็น :
104
อ้างอิง

Chante
voyance gratuite en ligne voyance gratuite tarot voyance gratuite tarot voyance gratuite amour voyance gratuite immediate voyance gratuite amour voyance gratuite amour voyance gratuite voyance gratuite par mail voyance gratuite par mail voyance gratuite immediate voyance gratuite en ligne voyance gratuite immediate voyance gratuite tarot voyance gratuite tarot voyance gratuite en ligne voyance gratuite amour voyance gratuite par tchat voyance gratuite en ligne voyance gratuite tchat voyance gratuite immediate voyance gratuite par chat voyance gratuite immediate voyance gratuite en ligne voyance gratuite tarot voyance gratuite amour voyance gratuite par tchat voyance gratuite immediate voyance gratuite voyance gratuite en ligne voyance gratuite par tchat voyance gratuite par telephone voyance gratuite amour voyance gratuite par telephone voyance gratuite en ligne voyance gratuite amour voyance gratuite par telephone voyance gratuite immediate voyance gratuite voyance gratuite par mail voyance gratuite immediate voyance gratuite amour voyance gratuite tarot voyance gratuite voyance gratuite par telephone voyance gratuite en ligne voyance gratuite voyance gratuite par telephone voyance gratuite voyance gratuite voyance gratuite tchat voyance gratuite tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite immediate https://www.acevedo.club voyance gratuite par chat https://www.acevedo.club voyance gratuite en ligne https://www.acevedo.club voyance gratuite en ligne https://www.acevedo.club voyance gratuite par chat https://www.acevedo.club voyance gratuite amour https://www.acevedo.club voyance gratuite par tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite par telephone https://www.acevedo.club voyance gratuite amour https://www.acevedo.club voyance gratuite immediate https://www.acevedo.club voyance gratuite https://www.acevedo.club voyance gratuite tarot https://www.acevedo.club voyance gratuite par tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite amour https://www.acevedo.club voyance gratuite https://www.acevedo.club voyance gratuite par tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite https://www.acevedo.club voyance gratuite immediate https://www.acevedo.club voyance gratuite par chat https://www.acevedo.club voyance gratuite tchat https://www.acevedo.club voyance gratuite par telephone https://www.acevedo.club voyance gratuite https://www.acevedo.club voyance gratuite par telephone
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.acevedo.club
Chante [192.210.210.xxx] เมื่อ 28/10/2018 22:48
105
อ้างอิง

Indira
signe astrologique homme poisson femme vierge maison astrologique vide signe astrologique compatibilite amoureuse belier 23 decembre signe astrologique femme singe astrologie chinoise signe astrologique serpent homme top 12 signes astrologiques calculez l ascendant astrologique gratuit les douze signes astrologiques chinois les 13 signes du zodiaque chinois decouvrez votre signe astrologique japonais signe astrologique poisson amour signe astrologique belier vierge qu elle est mon signe astrologique pierre de naissance selon le signe astrologique les maisons en astrologie horaire qu est ce que l astrologie compatibilite astrologique amoureuse lesbienne personnalite prenom astrologie astrologie signes dates compatibilite signe astrologique verseau cancer tableau astrologique ascendant compatibilite signe astrologique lion et vierge compatibilite signe astrologique gemeaux scorpion caracteristique signe astrologique poisson 1 janvier signe astrologique qu elle est le signe astrologique du mois de novembre ecole d astrologie nantes signe astrologique verseau signification signe astrologiques quel signe astrologique pour une femme capricorne signe zodiaque poisson compatibilite quel est le signe astrologique du 10 septembre quel signe astrologique pour le 23 octobre signe astrologique femme cancer et homme vierge signe astrologique belier aujourd hui astrologie vedique livre caractere scorpion signe astrologique astrologie balance ascendant verseau comment connaitre son ascendant en astrologie quel est le signe astrologique du 22 fevrier compatibilite signes astrologiques chinois gratuit signe astrologique le 13 mai lion signe astrologique association signe astrologique compatibilite signe astrologique vierge et sagittaire dessin signe astrologique lion 13 signes du zodiaque dates signe astrologique qui s entende le mieux complementarite des signes du zodiaque signe astrologique arabe calcul 21 aout astrologie https://www.hester.space/astrologie-chinoise-mois-de-mars.htm compatibilite signe astrologique gemeaux verseau https://www.hester.space/signe-astrologique-heure-naissance.htm 13 signe du zodiaque chinois https://www.hester.space/astrologie-humaniste-nancy.htm signe astrologique 8 avril https://www.hester.space/signe-astrologique-janvier.htm definition signe astrologique balance https://www.hester.space/signe-astrologique-chinois-14-juillet.htm caracteristique signe astrologique https://www.hester.space/signe-zodiaque-chinois-belier.htm astrologie belier femme https://www.hester.space/calculez-l-ascendant-astrologique-gratuit.htm signe astrologique poisson homme femme taureau https://www.hester.space/astrologie-vie-anterieure.htm octobre signe astrologique https://www.hester.space/astrologie-lune-noire-en-maison-12.htm signe astrologique femme poisson et homme scorpion https://www.hester.space/livre-ephemeride-astrologique.htm tirage roue astrologique gratuit https://www.hester.space/astrologie-poisson-ascendant-lion.htm signe astrologique pour 24 janvier https://www.hester.space/connaitre-son-signe-astrologique-chinois.htm astrologie signe d'air https://www.hester.space/test-signe-astrologique-ascendant.htm signe astrologique ne 22 juillet https://www.hester.space/compatibilite-amoureuse-des-signes-astrologiques-gratuit.htm theme astrologie vedique gratuit https://www.hester.space/signes-astrologiques-ascendant.htm 26 septembre signe astrologique et ascendant https://www.hester.space/astrologie-vie-anterieure.htm signe astrologique japonais verseau https://www.hester.space/31-octobre-quel-signe-zodiaque.htm signe du zodiaque vierge dessin https://www.hester.space/signe-astrologique-chinois-chien-metal.htm signe astrologique personnalite https://www.hester.space/signe-astrologique-gemeaux-homme-femme.htm signe astrologique poisson femme du jour https://www.hester.space/compatibilite-astrologique-femme-sagittaire-homme-poisson.htm signe astrologique 4 mai https://www.hester.space/signe-astrologique-pour-le-21-avril.htm 24 mai signe astrologique https://www.hester.space/symbole-sabian-astrologie.htm signe astrologique lion aujourdhui https://www.hester.space/19-avril-signe-astrologique.htm signe astrologique poisson traduction anglais https://www.hester.space/meilleur-signe-astrologique-pour-homme-taureau.htm signe astrologique du 21 juin au 21 juillet https://www.hester.space/signification-des-signes-astrologiques-verseau.htm jupiter en scorpion astrologie
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.hester.space/maison-astrologique-vide.htm
Indira [196.17.196.xxx] เมื่อ 29/10/2018 04:16
106
อ้างอิง

Tim
tirage tarot plus fiable tirage tarot avenir gratuit le fou tarot tarot persan amoureux combinaison tarot l imperatrice tirage tarot gratuit oracle ge le tarot divinatoire gratuit tarot ligne de la main tarot de marseille tirage gratuit amour tarot gratuit en ligne argent tarot divinatoir gratuit tirage tarot amour oui non tarot mois septembre tirage tarot gratuit reponse oui ou non tarot en ligne et gratuit tarot diable sante tarot indien gratuit en ligne tarot jour oracle gratuit 60 tarots gratuits amour tirage du tarot oui ou non oui non tarot egyptien tarot gratuit en ligne amour tarot du mois carte tarot le jugement en amour tarots amour gratuits en ligne tarot magie oracle jeux tarot voyance gratuit tarot gratuit tirage en ligne association empereur soleil tarot tarot marseillais prenom voyance par carte tarot ton avenir selon le tarot marseille tarot amour celibataire tarot gratuit reponse immediate le soleil tarot signification tirage tarot en ligne gratuit tarots persans amour tarot en ligne gratuit oui non lame du tarot la force interpretation tarot le jugement tarot lamoureux et le soleil tarot amour gratuit homme lire avenir carte tarot tirage tarot general tirage tarot gratuit pour argent tarot pendu et diable tarot gratuit argent tarot gratuit du jour travail tirage du tarot gratuit amour tarot gratuit amour du jour tarot fiable et precis tirage tarot amour divinatoire https://www.hester.club/le-bateleur-l-hermite-tarot.html tirage tarot avenir gratuit en ligne https://www.hester.club/signification-arcane-mineur-tarot-marseille.html voyance gratuite tarot gratuit https://www.hester.club/tarot-marseille-tirage-gratuit-en-ligne.html tirage tarot du jour gratuit https://www.hester.club/tarot-marseillais-carte.html tirage tarot gratuit amour belline https://www.hester.club/tirage-tarot-gratuit-cartomancie.html tarot divinatoires gratuit https://www.hester.club/association-carte-tarot-la-lune.html tirage tarot marseille gratuit immediat https://www.hester.club/interpretation-gratuite-tarot-marseille.html association carte tarot la justice https://www.hester.club/interpretation-gratuite-tarot-marseille.html tarot oracle ge gratuit https://www.hester.club/tirage-tarot-bohemien.html tarot couple gratuit en ligne https://www.hester.club/tirage-tarot-de-lamour-gratuit-en-ligne.html tarot amour gratuit homme https://www.hester.club/tarot-en-ligne-gratuit-sans-abonnement.html tarot semaine gratuit en ligne https://www.hester.club/reponse-oui-non-tarot-marseille.html tarot gratuit amour reponse immediate https://www.hester.club/voyance-tarot-gratuit-sans-inscription.html ton avenir selon le tarot gratuit https://www.hester.club/interpretation-tarots.html tarot gratuit de marseille https://www.hester.club/tirage-tarot-oracle-de-belline-gratuit.html tarot divinatoire argent gratuit https://www.hester.club/tirage-tarot-amour-oui-non.html tirage tarot gratuit sante https://www.hester.club/tarot-oshozen.html tarot gratuit pour la sante https://www.hester.club/tirage-tarot-amour-en-ligne-gratuit.html interpretation tarot le jugement https://www.hester.club/voyance-gratuite-tarot.html tirage du tarot du jour gratuit divinatoire https://www.hester.club/tarot-grossesse-ligne-gratuit.html tirage tarots amour gratuits https://www.hester.club/coupe-force-et-jugement-tarot.html tarot divinatoire gitan gratuit https://www.hester.club/tarot-finance.html tirer le tarot egyptien https://www.hester.club/orange-tirage-tarot-gratuit.html tarot du mois https://www.hester.club/tirage-tarot-amour-gratuit-serieux.html orange tirage tarot gratuit https://www.hester.club/tarot-amoureux-a-l-envers.html astrologie tarot divination gratuit
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.hester.club/tirage-tarot-avenir-gratuit.html
Tim [209.251.20.xxx] เมื่อ 29/10/2018 16:52
107
อ้างอิง

Lidia
tarot 14 card spread yes or no tarot card list six wands tarot card meaning ancient italian tarot meanings online tarot card reading free egyptian tarot reading kabbalah and tarot free egypt tarot reading queen of pentacles tarot love feelings tarot reading by name and date of birth 6 month tarot spread live tarot card reading free tarot universe reversed the star tarot card pregnancy 3 card tarot spread love free tarot card reading ask question tarot reading secrets strenght tarot card emperor reversed tarot relationship tarot card reading study free daily love tarot card reading death tarot card reversed meaning tarot 7 cups love tarot the magician symbolism free legit tarot reading free love tarot reading question celtic tarot card reading free tarot card reading love tarot card reading online free love the death tarot career am i pregnant tarot readings tarot 10 of swords love free wiccan tarot readings tarot card reading free tarot card love spreads 3 aces tarot what does your tarot card mean king of swords and lovers tarot tarot cards empress history of the celtic cross tarot spread the empress tarot meaning osho zen tarot free online reading pentacles tarot timing easy to read tarot card meanings free healing tarot reading tarot card the empress meaning celtic cross tarot card layout tarot reading psychic the dark lord tarot card meaning the devil tarot card positive six swords tarot reversed free tarot yes no oracle https://www.copeland.club/l-empereur-tarot-card-meaning.htm today tomorrow tarot card reading https://www.copeland.club/elemental-tarot-cards.htm zen osho tarot https://www.copeland.club/real-tarot-reading-free.htm tarot reading about marriage https://www.copeland.club/tarot-reading-three-cards.htm judgement tarot love interest https://www.copeland.club/nine-of-pentacles-tarot-as-a-person.htm friendship tarot spread https://www.copeland.club/free-reading-tarot-card-love.htm tarot cards six of cups reversed https://www.copeland.club/free-online-tarot-reading-accurate.htm sagittarius tarot reading for june https://www.copeland.club/nine-of-cups-tarot-pregnancy.htm love tarot reading for singles https://www.copeland.club/tarot-card-meanings-love-reading.htm the tower tarot how he sees me https://www.copeland.club/free-online-tarot-reading-cards.htm tarot cards major arcana list https://www.copeland.club/modified-celtic-cross-tarot-spread.htm osho zen tarot cards meanings https://www.copeland.club/free-tarot-questions-answered.htm tarot ii https://www.copeland.club/free-online-tarot-accurate.htm learning tarot cards meanings https://www.copeland.club/free-live-tarot-reading-online.htm interactive tarot card reading https://www.copeland.club/history-of-the-celtic-cross-tarot-spread.htm what does your tarot card mean https://www.copeland.club/tarot-card-9-card-spread.htm major arcana tarot reading https://www.copeland.club/free-online-tarot-reading-predictions.htm three nines in tarot reading https://www.copeland.club/free-accurate-tarot-reading-yes-or-no.htm relationship tarot spread free reading https://www.copeland.club/live-tarot-card-reading-free.htm the free tarot reading https://www.copeland.club/tree-tarot-card-reading.htm future tarot card reading free https://www.copeland.club/tarot-reading-online-free-yes-or-no.htm 1 card tarot reading free https://www.copeland.club/meaning-of-moon-tarot-card.htm tarot timing https://www.copeland.club/three-of-swords-tarot-love-triangle.htm tarot card reading london https://www.copeland.club/free-tarot-divination-reading.htm tarot card reading for love online https://www.copeland.club/love-reading-tarot-free.htm free latin tarot card reading online
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.copeland.club/yes-or-no-tarot-card-list.htm
Lidia [23.89.236.xxx] เมื่อ 31/10/2018 07:40
108
อ้างอิง

asds
 
asds [103.119.50.xxx] เมื่อ 31/10/2018 08:51
109
อ้างอิง

asds
WEBSITE WWW.BALVINDO-MOVERS.COM visit : jasa pindahan visit : jasa pindahan rumah visit : jasa pindahan kantor visit : jasa pengepakan visit : jasa pengepakan barang visit : jasa packing visit : jasa packing kayu visit : jasa packing barang visit : sewa gudang visit : jasa sewa gudang visit : sewa gudang murah visit : jasa penyimpanan visit : jasa penyimpanan barang
 
asds [103.119.50.xxx] เมื่อ 31/10/2018 08:52
110
อ้างอิง

asds
 
asds [103.119.50.xxx] เมื่อ 31/10/2018 08:53
111
อ้างอิง

asds
 
asds [103.119.50.xxx] เมื่อ 31/10/2018 08:53
112
อ้างอิง

asds
 
asds [103.119.50.xxx] เมื่อ 31/10/2018 08:54
113
อ้างอิง

asds
 
asds [103.119.50.xxx] เมื่อ 31/10/2018 08:54
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สถิติ
เปิดเมื่อ30/04/2011
อัพเดท6/09/2013
ผู้เข้าชม273815
แสดงหน้า401361
เมนู