ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากและดินถล่ม  คลิกที่ภาพเข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ภาพ
สั่งซื้อได้ที่ ดีเจ หนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร่ 2012 

                             

           TrueloveRadio 87.5 MHz                               

 ใบอนุญาต กสทช.เลขที่ BO-S10030-0663-56

E-RadioStaionPhrae 89.5 MHz 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ ภาพ
สั่งซื้อวัคซีนพืช ได้ที่ ดีเจหนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054


นายสถานี081-4685161
สนใจ  วัคซีคพืช+จัดจ้าน
ติดต่อดีเจหนุ่มพรหม 081- 5835054
 


สถานีวิทยุ E-RadioStasionPhrae 89.5 MHz 
ชมรมวิทยุท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
             

 สนับสนุนสถานีโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณ เฟอติไลเซอร์
                 159/51-52 ถนนพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
                JADJAN ONLINE วัคซีนพืช+จัดจ้าน 

             นโยบายผู้บริหาร ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
           สนใจวัคซีนพืช+จัดจ้าน(บริการส่งถึงที่ฟรี)
                   ติดต่อ ดี.เจ หนุ่มเมืองพรหม 081-5835054 
       

<

                                                   
                     คลิกเข้าชมเว็บ ได้ที่ภาพน่ะครับ


 


       
      TRUELOVERADIO TOP10 RADIO BATA

 
 
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ชีวิตที่ส่องสว่าง

อ่าน 224890 | ตอบ 333
ชีวิตที่ส่องสว่าง
 
โดย ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ คริสตจักรแห่งพระบัญชา
 
สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเรารับพระสิริของพระเจ้ามาแล้ว
เราก็จะต้องลุกขึ้นฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าออกไป(อสย.61:1-2)
ชีวิตของเราจึงต้องส่องสว่างความดีงาม
ความชอบธรรมและถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าออกไป
เพราะเราเป็นลุกของความสว่างที่ต้องมีชีวิตที่ส่องสว่างในโลกที่เต็มไปด้วย
ความมืดมิดที่ปกคลุม ผมขอแบ่งปันจากพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5:8-14
มาให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ครับ
 
ผมประทับใจคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากได้กล่าวไว้ว่า
'ชีวิตที่อยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้น เป็นชีวิตที่มีคุณค่า' สะท้อน
ให้เห็นว่า ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
จะมีคุณค่าจริงแท้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ไม่เพียงแต่อยู่เพื่อความต้องการของตนเอง เรียกว่า อัตตา
แต่ต้องมีจิตสารณะที่ได้รับมาก็เพื่อให้ออกไป
 
พระธรรมเอเฟซัสในตอนนี้
อัครทูตเปาโลได้พยายามอธิบายและสอนชาวเอเฟซัสให้มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็น
'ชีวิตที่ส่องสว่าง'
 
'ชีวิตที่ส่องสว่าง' นี้เอง
จึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะมีส่วนเข้าไปทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่ในความมืดได้รับความสว่างด้วย
 
อัครทูตเปาโลได้ห้ามผู้เชื่อชาวเอเฟซัสไม่ให้มีส่วนร่วมในความผิดบาป
ทั้งนี้เพราะถึงแม้พวกเขาเคยเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้เป็นความสว่างแล้ว
จึงควรดำเนินชีวิตตามความสว่าง ในข้อ 8 บอกว่า 'เพราะว่าเมื่อก่อนท่าน
'เป็นความมืด' ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโลกที่อยู่ล้อมรอบพวกเขามืด
แต่หมายถึงชีวิตของพวกเขาเองต่างหากที่เป็นความมืด
เป็นชีวิตที่อยู่ในความบาป
 
เมื่อเราเป็นความสว่าง เราต้องดำเนินชีวิตที่ส่องสว่าง คือ
ดำเนินชีวิตในความสว่างและอยู่ห่างจากความมืด
 
 
 
ดำเนินชีวิตในความสว่าง
 
พระคัมภีร์กล่าวไว้ในข้อ 6ข ว่า 'จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง'
ชีวิตที่ดำเนินในความสว่างมีลักษณะอย่างไรบ้าง คือ
 
1.1 ดำเนินอยู่ในความดีของพระเจ้า(9)...คือความดีทุกอย่าง...
 
พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า ผลของความสว่าง คือความดีทุกอย่าง
ฉะนั้นลูกแห่งความสว่างจะสำแดงความดีออกมา
อันเป็นผลมาจากการรับพระคุณพระเจ้า เราทำดี
ไม่ใช่เพราะทำความดีเพื่อรับความรอดเนื่องจากเรารอดด้วยพระคุณเพราะเหตุแห่งความเชื่อ
เรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เรารอดแล้วจึงสำแดงความดีงามของพระเจ้าใน
ชีวิต (อฟ.2:8-10) เราเป็นคนดี
แต่เพราะพระเจ้าสร้างใจของเราใหม่ให้เป็นคนดี เราจึงกระทำดี
2 คร.5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์
ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
 
เป็น กระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต จิตวิญญาณบังเกิดใหม่
และจิตใจเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่
(Transformation) ไม่ใช่รถยนต์ที่เปลี่ยนร่างกลายเป็นหุ่นแบบหนัง
Transformers แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ร่วมมือกับพระเจ้าจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจและ
อุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่(รม.12:1-2) ไม่ใช่เป็นผลจากการกระทำ Input process
output แต่เป็นผลที่สำแดงออกมา
เมื่อผู้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณจะสำแดงผลพระวิญญาณ(กท.5:22-23)
 
นี่เป็นตรรกะ (Logic ) ที่ธรรมดามากว่า 'ข้างในใจเป็นอย่างไร
สิ่งที่แสดงออกก็ย่อมเป็นอย่างนั้น' จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้
 
พระ เยซูคริสต์ยังได้กล่าวในพระธรรมลูกา
ซึ่งพระองค์ได้สอนสาวกของพระองค์และประชาชน
และสิ่งหนึ่งที่พระองค์กล่าวสั่งสอนอย่างชัดเจน คือ (ลก.6:43-45)
 
เมื่อ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม และชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้า
เราจึงต้องมีแต่สิ่งดีออกมาจากชีวิตของเราเท่านั้น
พระประสงค์ในการทรงสร้างชีวิตมนุษย์มานั้น ก็เพื่อประกอบการดี (อฟ.2:10)
เพราะ ว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์
เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ
 
พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อประกอบการดี มิใช่กระทำ การร้าย
หรือให้กระทำตามใจเรา
แม้ว่าเราไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เราได้รับความรอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อ
ถ้าเราทำดีให้แก่คนที่ทำดีต่อเรา ไม่มีประโยชน์อะไร
นั่นไม่ใช่เรียกว่าทำดีที่แท้จริง เพราะว่าคนบาป คนทั้งโลกนี้เขาก็ทำกัน
 
ความดีของเราเทียบกับความดีงาม(พระสิริ)ของพระเจ้า
จะหม่นไปเหมือนเสื้อสีขาวตัวเก่าแม้จะขาวแต่ไปเทียบกับเสื้อสีขาวจะหม่น
ความดีของเราจึงเปรียบเทียบกลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
ไม่ใช่ไม่มีค่าแต่อวดอ้างไม่ได้
 
ฉะนั้น ในชีวิตคริสเตียนของเราต้องทำดีเสมอ
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลาย(มธ.5:13-17)
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลายว่า เราต้องเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
การเป็นเกลือนั้นไม่ใช่อยู่ในขวด ที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกนี้
แต่การเป็นเกลือต้องทำหน้าที่ของการเป็นเกลือ คือ ต้องแทรกเข้าไปในเนื้อ
เพื่อรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเสีย แต่ไม่ใช่เราจะต้องเป็นเหมือนเขา
แต่เราต้องรักษาคุณสมบัติแห่งการเป็นเกลือไว้ คือ
รักษาความเค็มหรือความดีไว้ แล้วเข้าไปมีส่วนในสังคมให้มากที่สุด
เพื่อจะทำดี ช่วยเหลือคนให้มากที่สุด
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มักจะกล่าวกับตัวเขาเองเสมอว่า 'ข้าพเจ้า
เตือนสติตัวเองวันละหลายร้อยครั้งว่า
'ชีวิตด้านในและด้านนอกของข้าพเจ้าอยู่กับการทุ่มเทให้คนอื่นๆ
และข้าพเจ้าจะตอบแทนให้มากพอๆ กับที่ข้าพเจ้าได้รับมา'
 
1.2 ดำเนินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า(9)
ความชอบธรรม เป็นลักษณะของความบริสุทธิ์หมดจด โปร่งใส ถูกต้อง
ไม่กระทำผิด คิดคดใดๆ เลย สะอาดไร้ริ้วรอย ไร้ที่ติ
เมื่อ เราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าได้สวมสภาพใหม่
เป็นสภาพแห่งความชอบธรรมให้กับเรา ฉะนั้นชีวิตที่จะส่องสว่าง
ต้องส่องความชอบธรรม บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อคนทั้งปวง (อฟ.4:24)
ชีวิต ที่อยู่ในพระเจ้า จึงต้องเป็นชีวิตที่ชอบธรรม
พระเจ้าทรงกำชับคนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม ยุติธรรม
รักความถูกต้อง (ฉธบ.16:19)
พระเยซูคริสต์ได้สอนเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกมืด
โลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลอุบาย แต่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้
แต่เรายังต้องสามารถทวนกระแสแห่งความไม่ชอบธรรม
และยังสามารถยืนหยัดในความชอบธรรมได้
มธ.10:16 'ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่า
เหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกพิราบ
เราอยู่ท่ามกลางกระแสของระบบโลกนี้
เราต้องไม่ไหลตามกระแสแห่งระบบของโลกนี้
เราจึงเปรียบเสมือนเรือที่อยู่บนน้ำที่เป็นกระแสแห่งระบบของโลกนี้
ไม่ใช่ให้น้ำมาอยู่บนเรือทำให้เรืออับปางลงได้
1ทิโมธี 1:19 จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ
ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง
ฉะนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตทุกช่วงเวลานาที ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์

  

ความคิดเห็น :
154
อ้างอิง

Lenard
annonce plan cul angers revoir un plan cul plan cul 92 plan cul recit application android plan cul quel site pour un plan cul rencontre gay plan cul plan cul sur lille plan cul dans ma ville plan cul gay dunkerque plan cul ameliore plan cul pour homme mec cherche plan cul plan cul gratuit tours plan cul var plan cul riom plan cul sur montlucon plan cul clermont ferrand plan cul laval 53 site de plan cul avis site de plan cul serieux plan cul gay var homme pour plan cul plan cul dans le 80 plan cul 974 rencontrer un plan cul plan cul sur vierzon plan cul le havre plan cul dans les ardennes plan cul chatou recherche femme plan cul plan cul thonon les bains plan cul gratuit lyon plan cul malakoff mec plan cul site plan cul avis plan cul la defense plan cul asiat plan cul gay arabe plan cul en seine maritime plan cul massy plan cul a grenoble plan cul dans le tarn plan cul riom plan cul en seine et marne plan cul recherche plan cul a toul plan cul dans le 71 plan cul lille gratuit plan cul genlis le plan cul plan cul rumilly https://www.coreen.space/contact-plan-cul.htm plan cul venal https://www.coreen.space/plan-cul-regulier-pqr.htm plan cul gratuit ile de france https://www.coreen.space/plan-cul-26.htm plan cul gratuit seine et marne https://www.coreen.space/plan-cul-thiers.htm plan cul crade https://www.coreen.space/plan-cul-adulte.htm quel site pour un plan cul https://www.coreen.space/plan-cul-inscription.htm plan cul a ales https://www.coreen.space/plan-cul-c-est-quoi.htm plan cul malgache https://www.coreen.space/plan-cul-chatou.htm plan cul a niort https://www.coreen.space/plan-cul-paris-gratuit-sans-inscription.htm badoo pour plan cul https://www.coreen.space/plan-cul-jacquie-michel.htm plan cul sur geneve https://www.coreen.space/cherche-un-plan-cul.htm plan cul montelimar https://www.coreen.space/plan-cul-sur-l-autoroute.htm plan cul sur rouen https://www.coreen.space/application-de-plan-cul.htm plan cul en meuse https://www.coreen.space/plan-cul-saint-valentin.htm plan cul a marseille https://www.coreen.space/plan-cul-creutzwald.htm plan cul gay chalons en champagne https://www.coreen.space/homme-cherche-femme-pour-plan-cul.htm plan cul gay le havre https://www.coreen.space/site-de-plan-cul-pour-ado.htm plan cul niort https://www.coreen.space/plan-cul-amberieu-en-bugey.htm etudiante plan cul https://www.coreen.space/plan-cul-dans-l-aude.htm plan cul lamballe https://www.coreen.space/plan-cul-carvin.htm plan cul 37 https://www.coreen.space/plan-cul-torcy.htm plan cul en seine maritime https://www.coreen.space/plan-cul-au-sauna.htm plan cul gay calais https://www.coreen.space/plan-cul-carhaix.htm plan cul au tel https://www.coreen.space/rdv-coquin-et-plan-cul-rapide.htm plan cul jeune fille https://www.coreen.space/rencontre-plan-cul-marseille.htm plan cul luxembourg
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.coreen.space/revoir-un-plan-cul.htm
Lenard [23.250.82.xxx] เมื่อ 25/01/2019 13:52
155
อ้างอิง

Arleen
clasificados chica busca chico contactos con mujeres de zaragoza chicas buscan chicos valencia contacto chicas coruna contacto con mujeres madrid contactos mujeres torrelavega anuncio sexo conocer chicas de tu zona mujeres solteras en sacramento california contactos mujeres busco chico para trio contactos mujeres salou fotos de mujeres solteras en los angeles contacto con chicas en pamplona contactos ourense mujeres pareja madrid busca chico busco chica para trabajar interna ver mujeres solteras en facebook como conocer gente nueva actividades para conocer gente nueva encuentros sexuales esporadicos mujeres para amistad y algo mas galicia mujeres cristianas solteras redes sociales para conocer personas del mundo chicas tururu en busca de problemas buscar amigos de todo el mundo como conocer a chicas nuevas conocer gente cerca tuyo chico busca chico igualada contacto con mujeres en plasencia salas para conocer mujeres contactos reales con mujeres contactos chicas ferrol mujeres cristianas solteras de canada conocer personas por wasap como conocer amigos en facebook pagina para encontrar gente cerca imagenes de mujeres solteras para descargar contactos chicas en huelva conociendo gente contactos con mujeres granada maduras buscan chico joven conocer mujeres solteras contactos con mujeres de salamanca conocer gente de otros paises gratis milanuncios contactos mujeres leon contactos mujeres tarragona chica busca chico en alicante conocer gente logrono sitios para buscar chicas anuncios chicas huelva telefono de mujeres solteras gratis https://www.apolonia.club/chico-busca-chico-en-marbella.htm buscar mujeres solteras millonarias https://www.apolonia.club/contactos-con-mujeres-por-whatsapp.htm chat chico busca chica gratis https://www.apolonia.club/anuncio-de-mujeres-solteras.htm sitios para conocer gente seria https://www.apolonia.club/contactos-aviles-mujeres.htm chico busca chico cartagena https://www.apolonia.club/contactos-de-chicas-en-valencia.htm donde puedo conocer mujeres yahoo https://www.apolonia.club/chica-busca-hombre-para-casarse.htm paginas donde conocer amigos https://www.apolonia.club/contactos-benicarlo-mujeres.htm conocer chicas logrono https://www.apolonia.club/chico-busca-chica-malaga.htm app para conocer amigos de todo el mundo https://www.apolonia.club/como-conocer-gente-en-londres.htm madurita busca chico joven https://www.apolonia.club/conocer-mujeres-separadas-o-viudas.htm aplicaciones para conocer mujeres mayores https://www.apolonia.club/anuncios-de-chicos.htm redes para conocer gente de otro pais https://www.apolonia.club/conocer-gente-madrid.htm conociendo gente chat https://www.apolonia.club/mujeres-solteras-gratis.htm como conocer gente nueva online https://www.apolonia.club/chico-busca-chica-alicante.htm busco una mujer que me quiera y no sea celosa https://www.apolonia.club/como-conocer-amigos-en-facebook.htm chat para encuentros sexuales https://www.apolonia.club/anuncios-de-sexo-en-granada.htm conocer chicas lanzarote https://www.apolonia.club/conoser-mujeres-solteras.htm conocer gente gratis y sin registro https://www.apolonia.club/mil-anuncios-chico-busca-chico-barcelona.htm contactos con mujeres sevilla https://www.apolonia.club/conocer-gente-online-gratis.htm conocer gente seria por internet https://www.apolonia.club/paginas-para-encuentros-sexuales.htm chico busca chica sexo gratis https://www.apolonia.club/contactos-benicarlo-mujeres.htm foro para conocer gente https://www.apolonia.club/contactos-mujeres-cadiz-capital.htm chico busca chico reus https://www.apolonia.club/conocer-gente-de-madrid-whatsapp.htm contactos con mujeres separadas https://www.apolonia.club/anuncios-sexo-salamanca.htm conocer gente en barcelona https://www.apolonia.club/contactos-de-mujeres-en-ciudad-real.htm conocer personas para hacer amistad
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.apolonia.club/contactos-con-mujeres-de-zaragoza.htm
Arleen [209.251.20.xxx] เมื่อ 25/01/2019 14:05
156
อ้างอิง

Frank
site rencontre celibataire rencontre gay 74 rencontre sur lorient site de rencontre gratuit sete site de rencontre gratuit tchatche rencontre bbw site de rencontre catholique gratuit site de rencontre sans inscription obligatoire rencontre dunkerque femme enceinte rencontre rencontre coquine lorraine rencontre plus de 50 ans site de rencontre celibataire gratuit rencontre sexe haute garonne cite de rencontre gratuite sans inscription rencontres gros seins rencontres facebook gratuit sexy rencontre rencontres sexe nord rencontre homme bi comment rencontrer des filles annuaire rencontres site rencontre 57 rencontres facebook gratuit rencontre adultere gratuite rencontres adultere rencontre trans savoie site de rencontre gratuit homme rencontre par geolocalisation rencontre femme mure paris rencontre salope paris site de rencontre gratuit celibataire rencontre orleans rencontre sexe brive tarot nouvelle rencontre rencontres sexe paris rencontre extra conju rencontres aurillac site de rencontre motard avis shemale rencontre rencontre sexe bas rhin site de rencontre pour troisieme age site de rencontre en vendee faire des rencontres a lille rencontre gay besancon rencontre tarn rencontre femdom site de rencontre gratuit en ligne rencontre coquine asiatique site de rencontre musulmane gratuit non payant sites de rencontre pour seniors rencontre telephonique gatineau https://www.carline.space/rencontre-ariege.html rencontre facile https://www.carline.space/rencontre-avec-femme.html rencontre cougar grenoble https://www.carline.space/rencontre-saint-die-des-vosges.html rencontre sexes https://www.carline.space/site-de-rencontre-russe.html rencontre femme arabe https://www.carline.space/rencontre-fille-celibataire-gratuit.html femmes rencontres https://www.carline.space/rencontre-entre-seropositif-gratuit.html rencontres aveyron https://www.carline.space/rencontre-a-proximite-gratuit.html rencontre gay 94 https://www.carline.space/rencontre-ephemere-lyon.html rencontre sexe finistere https://www.carline.space/rencontre-gay-tarbes.html rencontre coquine toulouse https://www.carline.space/webcam-rencontre.html rencontre gay chartres https://www.carline.space/applications-rencontre.html site de rencontre sportive https://www.carline.space/site-de-rencontre-100-gratuite.html rencontre femme senior cantal https://www.carline.space/rencontre-coquine-montauban.html rencontre gratuite sans inscription https://www.carline.space/site-de-rencontre-france.html rencontre bisex https://www.carline.space/love-trip-site-de-rencontre.html rencontre coquine en savoie https://www.carline.space/massage-rencontre.html rencontre salle de sport forum https://www.carline.space/rencontre-ariege.html rencontre trans nantes https://www.carline.space/site-de-rencontre-gratuit-pour-les-homme.html rencontre asperger https://www.carline.space/site-de-rencontre-74.html site de rencontre canadien gratuit non payant https://www.carline.space/rencontre-sans-payer.html ou rencontrer des hommes interessants https://www.carline.space/naturiste-rencontre.html rencontre fille de l est https://www.carline.space/rencontre-golf-de-st-tropez.html rencontre celibataire dole https://www.carline.space/rencontre-gay-frejus.html site de rencontre afro https://www.carline.space/site-rencontre-gay.html rencontre alsace https://www.carline.space/rencontre-sexe-poitiers.html site de rencontre chaud
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.carline.space/rencontre-gay-74.html
Frank [23.88.45.xxx] เมื่อ 25/01/2019 14:44
157
อ้างอิง

Christine
rencontre femme musclee rencontre gay saint malo rencontre dominatrice rencontre colmar rencontre black rencontre webcam hot les sites de rencontre 100 gratuit rencontre femmes russes rencontre adulte perpignan site de rencontre ado sans inscription gratuit rencontre femme metisse rencontres homo rencontre sexe var forum rencontre amicale lyon site de rencontre completement gratuit rencontre travesti haute savoie site de rencontre adultaire rencontre femmes ukraine site rencontre femme de lest gratuit rencontre trans tumblr couple rencontre site rencontre gratuit sexe site de rencontre senior site de rencontre pour senior site de rencontre a la campagne gratuit transexuel rencontre rencontre femme lot exemple de premier contact site de rencontre rencontre discrete lyon rencontre venale site de rencontre bac 5 rencontre numero gratuit site de rencontre porno rencontre gay toulouse rencontre sans rien payer site de rencontre ado sans inscription gratuit femme rencontre homme 64 tchat rencontre en ligne gratuit sans inscription rencontre homme bi rencontre homme motard celibataire application rencontre ado rencontre adulte le havre rencontre celibataire dole application rencontre rencontre sexe montpellier rencontres amicales bretagne rencontre pau site de rencontre trans gratuit quel est le premier site de rencontre club de rencontre gratuit rencontre adulte nice rencontre deauville https://www.obdulia.club/rencontre-rapide.htm rencontres nord sud https://www.obdulia.club/rencontre-sms.htm site rencontre juif https://www.obdulia.club/site-rencontre-100-gratuit-non-payant.htm site de rencontre plan cul https://www.obdulia.club/site-rencontre-naturiste.htm rencontre en mayenne https://www.obdulia.club/rencontre-grasse.htm rencontres travestis https://www.obdulia.club/rencontre-gay-tarbes.htm ligne de rencontre telephonique gratuit https://www.obdulia.club/rencontre-femme-ariege.htm rencontre gay black https://www.obdulia.club/site-de-rencontre-des-plus-de-50-ans.htm rencontre femme salope https://www.obdulia.club/se-faire-des-amis-nouvelle-ville.htm ladyboy rencontre https://www.obdulia.club/site-de-rencontre-menton.htm site de rencontre 18 25 gratuit https://www.obdulia.club/rencontre-sexe-landes.htm rencontre trans loiret https://www.obdulia.club/rencontre-dieppe.htm rencontrer un militaire americain https://www.obdulia.club/site-de-rencontres-gratuit-et-serieux.htm rencontre bi gay https://www.obdulia.club/site-rencontres-gratuit-femmes.htm rencontre le havre https://www.obdulia.club/site-de-rencontre-personne-seropositive.htm rencontre avec webcam https://www.obdulia.club/rencontre-discrete.htm rencontre sexe limoges https://www.obdulia.club/rencontre-femme-42.htm rencontre de pute https://www.obdulia.club/rencontre-femmes-bordeaux.htm site de de rencontre gratuit https://www.obdulia.club/site-de-rencontre-gay-black.htm blog de rencontre gratuit https://www.obdulia.club/rencontre-gay-salon-de-provence.htm site de rencontre handicap https://www.obdulia.club/rencontre-le-kremlin-bicetre.htm rencontre vieille https://www.obdulia.club/rencontre-lorient.htm rencontre gay essonne https://www.obdulia.club/twitter-rencontre-gratuit.htm rencontre gay sm https://www.obdulia.club/rencontre-prof-avis.htm rencontre porn https://www.obdulia.club/rencontres-salope.htm ou rencontrer des femmes
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.obdulia.club/rencontre-gay-saint-malo.htm
Christine [68.65.221.xxx] เมื่อ 25/01/2019 16:02
158
อ้างอิง

Jane
online free dating site without payment dating websites betty boop porn sex dateing site online dating vs. offline dating pros and cons chubby mom porn totally free dating sites uk only extramarital dating sites what is it called when someone likes having sex in public places dating agencies for over 40s athletic porn over 50 dating sites canada best quotes for dating websites thick girl sex what to say to a woman on an online dating site top free dating sites in uk tips on online dating email dating websites for over 70 safe dating websites sex bot dating sites south florida dating sites for depressed people dating app for lgbt i want to date but not online biker planet dating site we should dating site #1 dating site in canada single sex schools vs coed schools pros and cons online dating for professional athletes gay trucker porn what to write about yourself online dating free dating sites for heavy metal fans dating websites for over 40 australia most popular gay dating app south asian dating sites toronto what are the best free online dating sites best online dating message dating in the dark hot what is the most popular dating site teen petite porn most popular dating sites london online dating sites brisbane date app iphone internet dating in new zealand best free latino dating sites best introduction on dating sites dating app for asian 4k hd porn how to find love without dating sites asian dating site 100 free online dating site maker old men dating sites https://www.reynalda.club/sex-resort-margarita-island-venezuela.html taboo phone sex https://www.reynalda.club/sex-positions-images.html the best dating apps in australia https://www.reynalda.club/free-dating-sites-for-your-mobile-phone.html marine biologist dating site https://www.reynalda.club/best-safest-online-dating-sites.html the best adult dating sites https://www.reynalda.club/witty-female-online-dating-profiles.html looking for dating site free https://www.reynalda.club/sex-date-free.html best first date spots in chicago https://www.reynalda.club/stats-on-online-dating.html how soon sex after first date https://www.reynalda.club/over-50s-dating-website.html what is it called when you like having sex in public places https://www.reynalda.club/witty-female-online-dating-profiles.html online dating tips for fat guys https://www.reynalda.club/rape-porn-videos.html lgbt dating sites usa https://www.reynalda.club/dating-agencies-for-over-40s.html what are some good dating sites https://www.reynalda.club/date-asian-guys-online.html gay porn parody https://www.reynalda.club/opening-lines-online-dating-sites.html executive dating website https://www.reynalda.club/free-dating-site-in-germany-without-payment.html how does online dating work https://www.reynalda.club/boyfriend-checking-dating-sites.html free dating sites for single ladies https://www.reynalda.club/biggest-online-dating-mistakes.html free country boy dating sites https://www.reynalda.club/blind-date-sites.html dating sites for separated https://www.reynalda.club/sex-positions-images.html top 10 free dating site in usa https://www.reynalda.club/sending-your-first-online-dating-message.html 10 best australian dating sites https://www.reynalda.club/online-dating-leeds.html free dating sites in miami https://www.reynalda.club/best-latino-dating-app.html white dating sites https://www.reynalda.club/user-submitted-porn.html online dating funny questions https://www.reynalda.club/online-dating-girl-asking-guy-out.html 100 free dating sites in asia https://www.reynalda.club/hot-dating-sites-free.html how to chat online dating tips https://www.reynalda.club/dirty-sex-meme-instagram-sex-video.html outdoor dating sites
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.reynalda.club/dating-websites.html
Jane [149.20.243.xxx] เมื่อ 25/01/2019 16:47
159
อ้างอิง

Susana
100 free online dating site in usa free online dating chat fun questions to ask dating site first date ideas in san diego free dating site for singles with herpes asian online dating sydney best poly dating apps popular atlanta dating sites simply cheaters dating site family guy gay porn eskimo dating site casual sex dates s m sex best professional dating sites uk sex oil for longer sex free female dating sites best christian dating websites uk fifty shades darker sex parts video christian dating sites in houston tx local date site quest dating app free online dating for teens new online dating sites free date night things to do in san diego how does online dating services work dp sex porn videoes black dating sites in dc single christian dating websites radar dating app best cell phone dating apps black and white dating sites for free dating asian girl online largest dating site australia internet dating for christian singles is online dating sites safe dating advice for 50 year olds dating site for adults with autism anonymous dating sites uk how to find if someone is on a dating website dating sites and apps list how to write great online dating profile sports dating websites uk casual sex dates free speed dating in maryland cowboy dating app websites for online dating free cell phone dating sites christian online dating websites free porn perfect girls phone sexting audio date and switch free online https://www.carola.space/online-dating-long-distance-advice.html free black online dating https://www.carola.space/student-teacher-porn.html asian dating site for free https://www.carola.space/best-senior-dating-sites.html free online counseling chat rooms 24/7 https://www.carola.space/having-sex-with-your-ex.html gypsy dating sites https://www.carola.space/sex-bolts-ace-hardware.html carmen electra sex tape https://www.carola.space/sex-yoga-postures.html adventist dating site 100 free https://www.carola.space/awesome-dating-profile-names.html free online dating site in france https://www.carola.space/davey-wavey-porn.html sex resort central america https://www.carola.space/50-shades-of-gray-sex-scenes.html history of online dating sites https://www.carola.space/casual-sex-dates.html widow dating sites https://www.carola.space/online-dating-trend.html free home porn https://www.carola.space/best-east-european-dating-sites.html free online dating without any registration https://www.carola.space/free-trial-phone-dating-sites.html gay dating sites and apps https://www.carola.space/sim-date-sex.html singles chat rooms free https://www.carola.space/how-make-online-dating-work.html old men gay porn https://www.carola.space/best-app-for-dating-nearby.html how to find out if your boyfriend is on any dating websites https://www.carola.space/username-search-for-dating-sites.html gay interracial dating sites https://www.carola.space/websites-for-dating-and-chat.html dating sites for mountain bikers https://www.carola.space/good-pickup-lines-for-online-dating-sites.html gainesville fl dating website https://www.carola.space/cougars-dating-site-australia.html i am looking for 100 free dating site https://www.carola.space/dating-sites-europe-free.html free online dating sites ottawa ontario https://www.carola.space/100-free-latin-dating-sites.html classical music dating sites https://www.carola.space/widow-online-dating.html bisexual dating sites reviews https://www.carola.space/open-marriage-dating-website.html texas dating sites https://www.carola.space/naughty-dating-sites-uk.html senior free dating sites
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.carola.space/free-online-dating-chat.html
Susana [23.245.177.xxx] เมื่อ 25/01/2019 23:23
160
อ้างอิง

Lanora
contactos mujeres en ciudad real contactos ocasionales con mujeres chica busca sexo sevilla pagina conocer gente de otros paises contactos mujeres huelva chica busca chica tenerife conociendo gente por whatsapp conocer gente para salir en benidorm contactos en antequera con mujeres conocer mujeres en murcia chica busca chico tenerife chicas q buscan sexo gratis anuncio sexo logrono cancion anuncio hombres mujeres y viceversa mujeres en contacto conociendo gente gay contactos con mujeres en ceuta contactos chicas en murcia busco chico para snapchat busco una chica como tu letra redes sociales conocer gente como conocer gente nueva en tu ciudad chica busca travesti chat para encuentros sexuales mujeres solteras buscando pareja anuncios de mujeres para relacion seria anuncios chico busca chica contactos mujeres tudela navarra chico busca chico tenerife buscar amigos de todo el mundo para chatear contactos de mujeres en lucena se busca chico para trabajar en tenerife chico busca chica sexo foros conocer gente nueva pagina de mujeres solteras contactos con mujeres de ciudad real conocer gente albacete chica busca chico follar busco una chica como tu diamantes citas para conocer amigos contacto mujeres whatsapp mejor aplicacion para conocer gente android busco una chica que me de su amor chica busca chico sevilla milanuncios contactos de mujeres en murcia para conocer mujeres solteras frases para mujeres solteras facebook foro conocer gente ourense preguntas psicologicas para conocer ala gente contactos con mujeres madrid conocer gente para hacer amigos conocer mujeres solteras en new york https://www.anibal.space/busco-hombre-para-casarme.htm chicas buscan chico para trio https://www.anibal.space/anuncios-de-sexo-en-madrid.htm fotos mujeres solteras buscando pareja https://www.anibal.space/mil-anuncios-chica-busca-chico.htm contacto mujeres mataro https://www.anibal.space/busco-mujer-soltera-con-numero-de-telefono.htm conocer gente online gratis https://www.anibal.space/encuentros-sexuales-en-madrid.htm sitios para conocer a gente en madrid https://www.anibal.space/chicas-contactos-madrid.htm conocer gente en alicante https://www.anibal.space/anuncios-sexo-torrelavega.htm contactos con mujeres solas https://www.anibal.space/busco-chicas-sexis.htm mujeres solteras de 40 anos en facebook https://www.anibal.space/chicas-buscando-novios.htm como buscar una chica por facebook https://www.anibal.space/paginas-para-contactar-mujeres.htm busco chico whatsapp https://www.anibal.space/contactos-mujeres-en-ciudad-real.htm mil anuncios sexo bilbao https://www.anibal.space/chica-busca-chica-capitulo-14.htm conocer gente lanzarote https://www.anibal.space/mejores-sitios-para-conocer-chicas.htm chico busca chico para amistad https://www.anibal.space/anuncios-clasificados-de-sexo.htm chica busca chico vizcaya https://www.anibal.space/anuncios-sexo-madrid.htm portales gratuitos para conocer gente https://www.anibal.space/chico-busca-chico-en-ecija.htm contactos chicas ceuta https://www.anibal.space/anuncios-de-mujeres-para-relacion-seria.htm mujeres para conocer en madera california https://www.anibal.space/sex-mundo-anuncio.htm contactos mujeres en burgos https://www.anibal.space/mujeres-en-despedidas-de-solteras.htm se busca chica para trio https://www.anibal.space/conocer-mujeres-para-follar.htm busco chica virgen https://www.anibal.space/busco-chica-para-relacion.htm contactos mujeres bizkaia https://www.anibal.space/mujeres-de-40-anos-solteras.htm contactos chicas jovenes https://www.anibal.space/contactos-con-mujeres-para-sexo.htm salas para conocer chicas https://www.anibal.space/mejor-aplicacion-android-para-conocer-gente.htm busco mujeres solteras https://www.anibal.space/chica-busca-chico-en-girona.htm mujeres para hacer el amor en miami
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.anibal.space/contactos-ocasionales-con-mujeres.htm
Lanora [149.20.244.xxx] เมื่อ 25/01/2019 23:54
161
อ้างอิง

Doris
como puedo conocer chicas de otros paises conocer gente por camara mujeres ricas y solteras contacto con mujeres las palmas busco hombre para relacion seria chica busca chico cartagena clasificados chica busca chico gente para conocer skype chicas contactos bilbao busco chica para sexo redes sociales para conocer gente android contactos con chicas rusas busco chico en sevilla aplicaciones para conocer gente android busco chico para salir esta noche madrid mujeres en contacto paginas para conocer amigos en facebook mil anuncios sexo granada busco chica para relacion chicos contactos por whatsapp conocer gente de todo el mundo por whatsapp madurita busca chico joven conocer gente en bcn mujer busca chico valencia anuncios de chicas en new york se busca chico para trabajar en finca chica busca chica serie completa online redes sociales para conocer amigos gratis busco chica interna sevilla chat conocer mujeres contactos serios con mujeres conocer mujeres sin registrarse contacto con mujeres en ciudad real contactos mujeres sagunto contactos para mujeres mujeres soltera buscando hombres solteras frases chidas para facebook anuncios chicas huelva contactos mujeres en avila chico busca chico palma de mallorca contactar mujeres maduras chico busca chico en girona aplicacion para conocer gente android chica busca chico ibiza contactos mujeres salou mujeres para hacer amor foros para conocer gente de otros paises chicas buscan chicos madrid chico busca chicas contactos torrevieja contactos chicas en zaragoza mujer busca chico para casarse https://www.marline.club/formas-de-conocer-gente-en-madrid.html contactos de mujeres en almeria https://www.marline.club/donde-conocer-personas-en-madrid.html apps para conocer gente adolescentes https://www.marline.club/contactos-de-chicas-para-salir.html contacto de chica https://www.marline.club/encuentro-sexual.html anuncio de sexo https://www.marline.club/conocer-gente-en-murcia-para-salir.html conocer gente whatsapp https://www.marline.club/conocer-mujeres-solteras-en-houston-tx.html joven busca hombre para quedar embarazada https://www.marline.club/anuncios-de-mujeres-casadas.html chicos contactos por whatsapp https://www.marline.club/como-conocer-chicas-de-espana.html aplicacion para conocer gente cerca de ti https://www.marline.club/donde-conocer-chicas-por-internet.html conocer mujeres chinas china https://www.marline.club/maduras-busca-chicos.html contacto con mujeres latinas https://www.marline.club/parejas-valencia-busca-chico.html contactos mujeres caceres https://www.marline.club/actividades-para-conocer-chicas.html buscando chicas para una relacion https://www.marline.club/citas-por-internet-para-conocer-personas.html sitios de internet para conocer gente https://www.marline.club/paginas-para-encuentros-sexuales-gratis.html como conocer gente de otros paises por whatsapp https://www.marline.club/busco-mujeres-solteras-en-denver-co.html contacto mujeres madrid https://www.marline.club/contacto-mujeres-madrid.html como saber cuales son mis nuevos amigos en facebook https://www.marline.club/telefono-de-mujeres-solteras-gratis.html contacto mujeres en caceres https://www.marline.club/contactos-chicas-pontevedra.html chico busca chico pontevedra https://www.marline.club/contactos-donostia-mujeres.html contacto con mujeres en lugo https://www.marline.club/chicas-buscan-sexo-valencia.html hacer amigos por chat gratis https://www.marline.club/mujeres-solteras-buscan-hombres.html chica busca sexo gratis en barcelona https://www.marline.club/contactos-valencia-mujeres.html aplicaciones para conocer gente de mi ciudad https://www.marline.club/como-conocer-gente-de-otros-paises-gratis.html aplicaciones para conocer gente japonesa https://www.marline.club/como-conocer-mas-a-las-mujeres.html chica busca habitacion alcala de henares https://www.marline.club/contacto-chicas-malaga.html app conocer gente gratis
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.marline.club/conocer-gente-por-camara.html
Doris [23.229.65.xxx] เมื่อ 26/01/2019 19:50
162
อ้างอิง

Christin
videos porno de pollones sexo torrelavega sexo gay maduro sexo mujeres maduras prenadas porno videos porno torbe pilladas leche 69 porno sexo virgen sexo durro porno para adultos gratis videos porno sado gratis porno sexo abuelas con nietos sexo hombres maduros sexo domicilio madrid porno gratis fakings sexo gratis de abuelas contactos sexo palencia videos porno de chicas espanolas sexo gratis gran canaria sexo en cadiz capital sexo en murcia porno j la primera vez sexo fotos sexo interracial mallorca sexo sexo en alcobendas video porno descargar comics porno los simpsons peliculas con escenas de sexo explicito porno negras maduras mujeres maduras porno mentiras y gordas escenas de sexo videos porno 18 ver porno duro gratis contactos sexo en valladolid videos sexo latinas xxl sexo videos sexo latinas sex xxx porno porno mayor porno bisexuales sexo tudela navarra sexo oral mujeres mejor video porno espanol porno latino en espanol sexo super duro veo porno espanol gratis sexo vieja sexo torbe gratis camaras oculta porno trios porno gratis videos sexo romantico https://www.ludie.space/video-porno-gay.htm una pelicula pornografica https://www.galen.space/videos-porno-conejox.html videos de sexo con maduras espanolas https://www.vergie.space/videos-pornos-japonesas.htm tomas falsas de porno https://www.sweeney.club/sexo-trio-gratis.html porno gratis frances https://www.vergie.space/pelis-porno-para-mujeres.htm polla porno https://www.denese.space/ver-fotos-de-sexo.htm sexo gay negros https://www.ludie.space/porno-onlin.htm sexo en mostoles https://www.sweeney.space/masajes-con-sexo-madrid.htm sexo con serpientes https://www.shelton.club/top-peliculas-porno.htm videos porno latinas https://www.nelida.space/sexo-y-porno-gratis.htm porno gay en hd https://www.denna.space/sexo-en-donosti.htm sexo zaragoza https://www.nelida.space/video-porno-maduritas.htm petardas del sexo https://www.bobbi.space/porno-padre-hija.htm videos porno incesto https://www.kathline.space/fotos-porno-maduras-gratis.htm sexo gay videos https://www.lettie.club/sexo-guipuzcoa.html videos porno madres hijos https://www.victorina.club/videos-porno-primos.html cam live sexo https://www.galen.space/sexo-en-el-hospital.html fotos porno movil https://www.wilford.club/sexo-gratis-de-lesbianas.htm videos sexo youtube https://www.myung.space/porno-gratis-violadas.html cine porno gay gratis https://www.edythe.club/cuentos-porno.htm porno gay real https://www.lakeshia.club/videos-espanolas-sexo.htm porno de pajas https://www.shavon.fun/sexo-venezuela.html sexo bixesual https://www.sharika.club/pilladas-sexo-gratis.html el misionero sexo https://www.denese.space/videos-porno-gays.htm porno en canal plus https://www.colene.club/porno-beeg.html comic porno espanol
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.myung.space/sexo-torrelavega.html
Christin [23.245.142.xxx] เมื่อ 30/01/2019 02:44
163
อ้างอิง

Alena
chicas para sexo en coruna video sexo por dinero andrea duro sexo videos porno gordas relatos porno orgias camaras web sexo sexo con una virgen relatos porno sexo en marbella actores porno gay famosos porno guey cam de sexo en vivo sexo en lucena videos de parejas teniendo sexo sexo sado videoa porno gratis sexo maduras espanol galerias porno mejor video porno amateur sexo gays videos videos sexo lesbico beneficios sexo pornografia viejas sexo menorca porno big tits sexo galicia videos porno castellano sexos penelope cruz sexo veocine porno videos fiestas sexo relatos sexo extremo sexo maduras espanolas videos porno abuelos sexo edad media porno bisexual gratis trios porno maduras aplicacion porno sexo vidios gratis chat de terra sexo ver videos porno gratis videos porno jovenes gays espanolas porno gratis videos sexo gay en espanol dinero a cambio de sexo videos sexo calle sexo wc sexo gay en tenerife contactos sexo algeciras porno espanol orgias amor y sexo porno bailando https://www.arielle.space/relatos-porno-abuelas.html peliculas sexo espanol https://www.arielle.space/videos-pornos-gratis-lesbianas.html porno fetiche https://www.arielle.space/sexo-extremo-con-maduras.html olor a sexo https://www.arielle.space/videos-gratis-sexo-extremo.html videos de sexo con mujeres mayores https://www.arielle.space/sexo-oral-entre-mujeres.html que videos porno https://www.arielle.space/porno-para-iphone.html porno gay orgia https://www.arielle.space/aplicacion-porno.html red social porno https://www.arielle.space/terrachat-sexo.html chat sexo sin registro https://www.arielle.space/videos-porno-completos.html peliculas porno espanol torrent https://www.arielle.space/videos-porno-tetonas.html porno lesvi https://www.arielle.space/putas-sexo.html videos sexo explicito https://www.arielle.space/porno-hd-espanolas.html video casero porno https://www.arielle.space/sexo-x-videos.html mejorar sexo https://www.arielle.space/marvel-porno.html xxx porno xxx https://www.arielle.space/sexo-en-despedidas.html video porno gratis maduras https://www.arielle.space/rafa-garcia-porno.html facebook porno https://www.arielle.space/porno-chilango.html sexo espanol tube https://www.arielle.space/sexo-gratis-relatos.html sexo porno xx https://www.arielle.space/videos-pornos-de-dibujos-animados.html sexo porno grates https://www.arielle.space/relatos-sexo-suegras.html videos porno caseros espana https://www.arielle.space/sexo-donosti.html sexo gratis ahora https://www.arielle.space/videos-porno-gratis-para-el-movil.html sexo en videojuegos https://www.arielle.space/videos-porno-gay-amateur.html porno con mama https://www.arielle.space/sexo-contactos.html sexo hratis https://www.arielle.space/yoga-sexo.html contactos sexo en barcelona
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.arielle.space/video-sexo-por-dinero.html
Alena [209.163.116.xxx] เมื่อ 3/02/2019 15:48
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สถิติ
เปิดเมื่อ30/04/2011
อัพเดท6/09/2013
ผู้เข้าชม273797
แสดงหน้า401343
เมนู