ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากและดินถล่ม  คลิกที่ภาพเข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ภาพ
สั่งซื้อได้ที่ ดีเจ หนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรูเลิฟเรดิโอแพร่ 2012 

                             

           TrueloveRadio 87.5 MHz                               

 ใบอนุญาต กสทช.เลขที่ BO-S10030-0663-56

E-RadioStaionPhrae 89.5 MHz 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ ภาพ
สั่งซื้อวัคซีนพืช ได้ที่ ดีเจหนุ่ม เมืองพรหม
081-5835054


นายสถานี081-4685161
สนใจ  วัคซีคพืช+จัดจ้าน
ติดต่อดีเจหนุ่มพรหม 081- 5835054
 


สถานีวิทยุ E-RadioStasionPhrae 89.5 MHz 
ชมรมวิทยุท้องถิ่นจังหวัดแพร่
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
             

 สนับสนุนสถานีโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณ เฟอติไลเซอร์
                 159/51-52 ถนนพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
                JADJAN ONLINE วัคซีนพืช+จัดจ้าน 

             นโยบายผู้บริหาร ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
           สนใจวัคซีนพืช+จัดจ้าน(บริการส่งถึงที่ฟรี)
                   ติดต่อ ดี.เจ หนุ่มเมืองพรหม 081-5835054 
       

<

                                                   
                     คลิกเข้าชมเว็บ ได้ที่ภาพน่ะครับ


 


       
      TRUELOVERADIO TOP10 RADIO BATA

 
 
ปฎิทิน
July 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ชีวิตที่ส่องสว่าง

อ่าน 224872 | ตอบ 333
ชีวิตที่ส่องสว่าง
 
โดย ปัทมโรจน์ มากสุริวงศ์ คริสตจักรแห่งพระบัญชา
 
สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน เมื่อเรารับพระสิริของพระเจ้ามาแล้ว
เราก็จะต้องลุกขึ้นฉายแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าออกไป(อสย.61:1-2)
ชีวิตของเราจึงต้องส่องสว่างความดีงาม
ความชอบธรรมและถ้อยคำแห่งความจริงของพระเจ้าออกไป
เพราะเราเป็นลุกของความสว่างที่ต้องมีชีวิตที่ส่องสว่างในโลกที่เต็มไปด้วย
ความมืดมิดที่ปกคลุม ผมขอแบ่งปันจากพระธรรมเอเฟซัส บทที่ 5:8-14
มาให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ครับ
 
ผมประทับใจคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากได้กล่าวไว้ว่า
'ชีวิตที่อยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้น เป็นชีวิตที่มีคุณค่า' สะท้อน
ให้เห็นว่า ชีวิตที่เรามีอยู่นั้น
จะมีคุณค่าจริงแท้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
ไม่เพียงแต่อยู่เพื่อความต้องการของตนเอง เรียกว่า อัตตา
แต่ต้องมีจิตสารณะที่ได้รับมาก็เพื่อให้ออกไป
 
พระธรรมเอเฟซัสในตอนนี้
อัครทูตเปาโลได้พยายามอธิบายและสอนชาวเอเฟซัสให้มีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ซึ่งเป็น
'ชีวิตที่ส่องสว่าง'
 
'ชีวิตที่ส่องสว่าง' นี้เอง
จึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะมีส่วนเข้าไปทำให้ชีวิตของผู้ที่อยู่ในความมืดได้รับความสว่างด้วย
 
อัครทูตเปาโลได้ห้ามผู้เชื่อชาวเอเฟซัสไม่ให้มีส่วนร่วมในความผิดบาป
ทั้งนี้เพราะถึงแม้พวกเขาเคยเป็นความมืด แต่เดี๋ยวนี้เป็นความสว่างแล้ว
จึงควรดำเนินชีวิตตามความสว่าง ในข้อ 8 บอกว่า 'เพราะว่าเมื่อก่อนท่าน
'เป็นความมืด' ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าโลกที่อยู่ล้อมรอบพวกเขามืด
แต่หมายถึงชีวิตของพวกเขาเองต่างหากที่เป็นความมืด
เป็นชีวิตที่อยู่ในความบาป
 
เมื่อเราเป็นความสว่าง เราต้องดำเนินชีวิตที่ส่องสว่าง คือ
ดำเนินชีวิตในความสว่างและอยู่ห่างจากความมืด
 
 
 
ดำเนินชีวิตในความสว่าง
 
พระคัมภีร์กล่าวไว้ในข้อ 6ข ว่า 'จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง'
ชีวิตที่ดำเนินในความสว่างมีลักษณะอย่างไรบ้าง คือ
 
1.1 ดำเนินอยู่ในความดีของพระเจ้า(9)...คือความดีทุกอย่าง...
 
พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่า ผลของความสว่าง คือความดีทุกอย่าง
ฉะนั้นลูกแห่งความสว่างจะสำแดงความดีออกมา
อันเป็นผลมาจากการรับพระคุณพระเจ้า เราทำดี
ไม่ใช่เพราะทำความดีเพื่อรับความรอดเนื่องจากเรารอดด้วยพระคุณเพราะเหตุแห่งความเชื่อ
เรา ไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เรารอดแล้วจึงสำแดงความดีงามของพระเจ้าใน
ชีวิต (อฟ.2:8-10) เราเป็นคนดี
แต่เพราะพระเจ้าสร้างใจของเราใหม่ให้เป็นคนดี เราจึงกระทำดี
2 คร.5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์
ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป
นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น
 
เป็น กระบวนการที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต จิตวิญญาณบังเกิดใหม่
และจิตใจเปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่
(Transformation) ไม่ใช่รถยนต์ที่เปลี่ยนร่างกลายเป็นหุ่นแบบหนัง
Transformers แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ร่วมมือกับพระเจ้าจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจและ
อุปนิสัยจะเปลี่ยนใหม่(รม.12:1-2) ไม่ใช่เป็นผลจากการกระทำ Input process
output แต่เป็นผลที่สำแดงออกมา
เมื่อผู้บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณจะสำแดงผลพระวิญญาณ(กท.5:22-23)
 
นี่เป็นตรรกะ (Logic ) ที่ธรรมดามากว่า 'ข้างในใจเป็นอย่างไร
สิ่งที่แสดงออกก็ย่อมเป็นอย่างนั้น' จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้
 
พระ เยซูคริสต์ยังได้กล่าวในพระธรรมลูกา
ซึ่งพระองค์ได้สอนสาวกของพระองค์และประชาชน
และสิ่งหนึ่งที่พระองค์กล่าวสั่งสอนอย่างชัดเจน คือ (ลก.6:43-45)
 
เมื่อ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรม และชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้า
เราจึงต้องมีแต่สิ่งดีออกมาจากชีวิตของเราเท่านั้น
พระประสงค์ในการทรงสร้างชีวิตมนุษย์มานั้น ก็เพื่อประกอบการดี (อฟ.2:10)
เพราะ ว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์
เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ
 
พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อประกอบการดี มิใช่กระทำ การร้าย
หรือให้กระทำตามใจเรา
แม้ว่าเราไม่ได้ทำความดีเพื่อรับความรอดแต่เราได้รับความรอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อ
ถ้าเราทำดีให้แก่คนที่ทำดีต่อเรา ไม่มีประโยชน์อะไร
นั่นไม่ใช่เรียกว่าทำดีที่แท้จริง เพราะว่าคนบาป คนทั้งโลกนี้เขาก็ทำกัน
 
ความดีของเราเทียบกับความดีงาม(พระสิริ)ของพระเจ้า
จะหม่นไปเหมือนเสื้อสีขาวตัวเก่าแม้จะขาวแต่ไปเทียบกับเสื้อสีขาวจะหม่น
ความดีของเราจึงเปรียบเทียบกลายเป็นผ้าขี้ริ้ว
ไม่ใช่ไม่มีค่าแต่อวดอ้างไม่ได้
 
ฉะนั้น ในชีวิตคริสเตียนของเราต้องทำดีเสมอ
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลาย(มธ.5:13-17)
พระเยซูคริสต์สอนเราทั้งหลายว่า เราต้องเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก
การเป็นเกลือนั้นไม่ใช่อยู่ในขวด ที่ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกนี้
แต่การเป็นเกลือต้องทำหน้าที่ของการเป็นเกลือ คือ ต้องแทรกเข้าไปในเนื้อ
เพื่อรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเสีย แต่ไม่ใช่เราจะต้องเป็นเหมือนเขา
แต่เราต้องรักษาคุณสมบัติแห่งการเป็นเกลือไว้ คือ
รักษาความเค็มหรือความดีไว้ แล้วเข้าไปมีส่วนในสังคมให้มากที่สุด
เพื่อจะทำดี ช่วยเหลือคนให้มากที่สุด
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มักจะกล่าวกับตัวเขาเองเสมอว่า 'ข้าพเจ้า
เตือนสติตัวเองวันละหลายร้อยครั้งว่า
'ชีวิตด้านในและด้านนอกของข้าพเจ้าอยู่กับการทุ่มเทให้คนอื่นๆ
และข้าพเจ้าจะตอบแทนให้มากพอๆ กับที่ข้าพเจ้าได้รับมา'
 
1.2 ดำเนินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า(9)
ความชอบธรรม เป็นลักษณะของความบริสุทธิ์หมดจด โปร่งใส ถูกต้อง
ไม่กระทำผิด คิดคดใดๆ เลย สะอาดไร้ริ้วรอย ไร้ที่ติ
เมื่อ เราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าได้สวมสภาพใหม่
เป็นสภาพแห่งความชอบธรรมให้กับเรา ฉะนั้นชีวิตที่จะส่องสว่าง
ต้องส่องความชอบธรรม บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อคนทั้งปวง (อฟ.4:24)
ชีวิต ที่อยู่ในพระเจ้า จึงต้องเป็นชีวิตที่ชอบธรรม
พระเจ้าทรงกำชับคนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม ยุติธรรม
รักความถูกต้อง (ฉธบ.16:19)
พระเยซูคริสต์ได้สอนเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกมืด
โลกที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลอุบาย แต่เราอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้
แต่เรายังต้องสามารถทวนกระแสแห่งความไม่ชอบธรรม
และยังสามารถยืนหยัดในความชอบธรรมได้
มธ.10:16 'ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่า
เหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกพิราบ
เราอยู่ท่ามกลางกระแสของระบบโลกนี้
เราต้องไม่ไหลตามกระแสแห่งระบบของโลกนี้
เราจึงเปรียบเสมือนเรือที่อยู่บนน้ำที่เป็นกระแสแห่งระบบของโลกนี้
ไม่ใช่ให้น้ำมาอยู่บนเรือทำให้เรืออับปางลงได้
1ทิโมธี 1:19 จงยึดความเชื่อไว้ และมีจิตสำนึกว่าตนชอบ
ซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง
ฉะนั้น เราจึงต้องดำเนินชีวิตทุกช่วงเวลานาที ทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์

  

ความคิดเห็น :
24
อ้างอิง

Aurora
how to calculate percentage in excel how to gain weight as a vegan how tall is donald trump jr in feet how to get rid of a cold sore in your mouth how to draw a dragon for kids how to start a conversation with a girl you don't know can dogs eat bananas for diarrhea how to increase sperm count fast what song is this called how much home can i afford cnn when to take a pregnancy test how many megabytes in a gigabyte of data how it should have ended harry potter who is a in pretty little liars tv show how to save money for a house how to delete a facebook account 2018 how to lose belly fat fast in 2 weeks how many miles is a 5k marathon what is human resources administration how old is drake bell and josh peck how to find slope from a table how to download facebook videos on chrome how many people are in the world how to divide fractions into decimals how to find the area of a circle with the radius how to talk to girls at parties how to write a cv for residency how to pray the rosary in english how to cite a website mla how to download songs how many ounces in a pound of meat what is an adjective clause how to clean makeup brushes with baby shampoo how to draw anime faces how to lucid dreaming tonight how to get over a breakup book how to cook a hamburger on the grill how to calculate gpa high school how to talk dirty and influence people how to find slope what time is it in australia right now what does smh mean on snap what does my name mean in hebrew how are you in spanish que tal how old is rihanna fenty what is my location ip how to update android phone how to download whatsapp on pc how to register to vote how to deactivate facebook account 2018 what is a computer engineer
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.julieta.space/how-to-gain-weight-as-a-vegan.htm
Aurora [107.174.42.xxx] เมื่อ 25/07/2018 23:55
25
อ้างอิง

Elinor
libr horoscope daily horoscope in urdu 2017 capricorn horoscope symbols animals elle horoscope pisces uk virgo horoscope toi signs months horoscope horoscope for lovers cafe daily horoscopes new year horoscope gemini pisces horoscope in urdu weekly what is my aries horoscope for today aries libra rising horoscope pisces baby horoscope 2018 sagittarius horoscope meaning in urdu horoscope meanings capricorn pisces horoscope by date of birth this month's love horoscope aquarius july 5th horoscope scorpio romance horoscopes gemini snake daily horoscope virgo daily love horoscope horoscopes aquarius july 2017 gemini horoscope for the next week projo horoscopes by holiday libra daily horoscope california association marriage horoscope by date of birth in tamil loe horoscope libra love horoscope 2017 daily horoscope for day of birth yahoo sag horoscopes capricorn love horoscope daily horoscope virgo woman in urdu how many horoscopes do we have horoscope capricorn love life aquarius horoscope free online horoscope prediction based on date of birth and time horoscope meanings capricorn horoscope june 2017 scorpio libra love horoscope weekly by tarot gujarati horoscope signs horoscope signs for may 28 libra horoscope today in marathi daily love horoscope aquarius today free online horoscope career advice cancer female and virgo male love horoscope sag daily horoscope huffington post make online marriage horoscope june 1 horoscope sign gemini horoscopes for august horoscope date time of birth ask oracle sagittarius daily horoscope
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.isela.club/daily-horoscope-in-urdu-2017-capricorn.htm
Elinor [107.152.158.xxx] เมื่อ 26/07/2018 03:51
26
อ้างอิง

Renaldo
plan cul cougar paris plan cul a lyon plan cul saint herblain plan cul riviere pilote plan cul entierement gratuit plan cul saint brieuc plan cul beausoleil plan cul yonne plan cul villeneuve saint georges plan cul sexe plan cul sedan facebook plan cul plan cul vitry le francois plan cul gay nice plan cul en creuse plan cul lesbiennes plan cul etudiantes plan cul vallauris plan cul oise plan cul creutzwald plan cul indre site rencontre plan cul gratuit plan cul arles plan cul riedisheim plan cul reel plan cul facile site gratuit de plan cul plan cul marquette lez lille plan cul selestat plan cul saint esteve recherche plan cul gratuit plan cul pour ce soir plan cul immediat sites de plan cul plan cul 8 plan cul creutzwald plan cul en charente plan cul 35 plan cul senior plan cul illkirch graffenstaden plan cul en ligne rencontre pour plan cul gratuit plan cul lyon gay homme cherche femme pour plan cul plan cul sainte savine plan cul joigny plan cul jeune plan cul mazamet plan cul val de marne plan cul ou plus plan cul tchat
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.renaldo.club/plan-cul-a-lyon.htm
Renaldo [216.41.233.xxx] เมื่อ 26/07/2018 06:10
27
อ้างอิง

Ricky
juguetes de sexo porno gratis tetas grandes loquo sexo madrid videos pornograficos cortos nekane actriz porno ver videos porno en espanol sexo maduro gay videos de sexo con torbe videos pornos para moviles videos porno lesbianas porno gratis sexo duro trucos para sexo posturas sexo coche videos porno tetas porno tacones altos pelis porno de viejas porno viejo y joven orgias de sexo vvideos porno porno amater espanol gratis sexo con tacones listado actrices porno sexo la que se avecina star wars porno porno hetero pilladas sexo calle sexo maduras alemanas porno gay maletube porno casero duro anuncios sexo gratis porno duro trios videos porno xxxx mejores actrices porno latinas videos porno dogging comics porno hentai videos porno espanoles amateur porno clasic quien determina el sexo del bebe sexo contactos madrid sexo con flacas video porno de selena gomez porno para movil porno con negra pastillas para el sexo pollas porno sexo en huesca sexo bisexual videos porno gratis duro escenas fuertes de sexo sexo gratis pillados moms porno
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.lakeshia.club/porno-gratis-tetas-grandes.htm
Ricky [23.94.68.xxx] เมื่อ 26/07/2018 09:08
28
อ้างอิง

Margret
chat de sexo gratis ver peliculas pornografia contacto sexo murcia sexo exotico video porno japones videos pornos gordas videos pornograficos con gordas chicas buscan sexo gratis vidios porno las actrices porno mas guapas porno parejas espanolas porno erotico espanol vph sexo oral sexo ahora madrid sexo trios gratis sexo en la menopausia el segundo sexo feas porno videos de sexo en el cine vudeos porno video pornograficos gratis sexo gay en la playa sexo dos hombres y una mujer video de pornos youtube sexo en nueva york 2 juegos para sexo porno del mejor sexo porn belle knox porno porno trio casero porno gratis para android fotos porno mujeres sexo gordas maduras pornografia lesbica sexo en you tube cistitis sexo sexo gay granada sexo telefonico movil videos de sexo gratis de maduras porno con viejos ver gratis videos de sexo porno 18 anos descargar videos pornograficos gratis sexo con monjas chat para sexo sexo en lepe video xxx pornografico sexo en villena actrices porno lesbianas vieeos porno contactos sexo asturias
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.ilda.club/ver-peliculas-pornografia.htm
Margret [198.144.177.xxx] เมื่อ 29/07/2018 12:46
29
อ้างอิง

Kimber
sagittarius love horoscopes for next week love horoscope for virgo august 2017 july 4th horoscope birthday daniel dowds horoscopes funny horoscopes aol horoscopes cancer horoscope astrology room north jersey daily horoscope horoscopes love to know aries daily love single horoscope leo horoscope dolly manghat mithun daily horoscope virgo daily love horoscope australia year horoscope gemini 2017 lesbian horoscope virgo capricorn quotes about scorpio horoscope what is a horoscope sign horoscope shine capricorn horoscope baby name list libra scorpio cusp monthly horoscope love horoscope based on date of birth terry nazon horoscope cancer the most accurate horoscope 9gag today gemini horoscope june 21 cancer horoscope capricorn horoscope for today love horoscopes by birthday and year horoscope leo daily gemini love horoscope monthly libra career horoscope tomorrow what's my horoscope for today free monthly horoscopes love horoscope for cancer and capricorn july 12 horoscope 2017 gemini horoscope daily om leo single love horoscope august 2017 aries this week horoscope horoscope 2017 leo health horoscope daily virgo love monthly horoscope in hindi for kumbh rashi gemini horoscopes born april 1st horoscope capricorn horoscope nov 15 today love horoscope for scorpio girl cancer horoscope for singles pisces horoscope career august 2017 horoscope for august 8 birthday my horoscope as per my birthday next week career horoscope pisces horoscope for capricorn today love yearly horoscope based on birth date
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.hellen.space/love-horoscope-for-virgo-august-2017.html
Kimber [172.245.253.xxx] เมื่อ 30/07/2018 10:34
30
อ้างอิง

Levi
virgo horoscope astrology tarot how to do the celtic cross tarot spread law of one tarot images tarot cards reading salem yes o no tarot 10 of pentacles tarot card meaning oracle or tarot what does death tarot mean meaning of magician tarot card ten of cups tarot meaning love tarot eight of cups scorpio tarot card july 2017 tarot ace of cups love tarot ballarat two of pentacles tarot love 4 of swords tarot verbatim true tarot card reading tower tarot meaning relationship four of wands tarot love meaning dali tarot card deck zen tarot readings by horoscope tarot rc site lion tarot msn tarot reading glo the world tarot reversed career au tarot boul rosemont chakra tarot reading online tarot tattoos three card tarot online the wild unknown tarot relationship tarot reading spread meaning of devil card in tarot reading tarot the magician career ask tarot a question judgement card in tarot accurate tarot reading for career free tarot reading past present future free tarot online reading accurate tarot card spreads looking for love temperance tarot card wiki the servants of the light tarot dolores ashcroft nowicki what to ask a tarot card reader 1 tarot oracle card bedava tarot bakimi true tarot card stories scorpio horoscope next week tarot physical health tarot spread 10 of pentacles tarot card meaning quick and easy tarot deck free tarot reading divination the magician tarot card image
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.brittny.space/how-to-do-the-celtic-cross-tarot-spread.html
Levi [23.254.48.xxx] เมื่อ 30/07/2018 10:56
31
อ้างอิง

Ludie
how many ml in a liter calculator how many inches in a yard and a half of fabric how to make soap bubbles how to write a cv for grad school who should i start 2018 how much water should i drink how long to boil an egg at altitude how to win powerball lottery how old is jennifer lopez husband how many days in a year on mars how to cut a pineapple into spears how to cook a turkey how to make slime without borax how to draw a dragon wing how long do you boil eggs to get them hard boiled does he love me quiz how to make money from home today how to get rid of flying bugs how to get rid of pimples on legs how to curl your hair with flat iron how to get rid of a hickey with a cap how many oceans are there in the world and what are their names where have you been how to find percentage error how much do uber drivers make a year who invented the internet browser how to make donuts from scratch how to get pregnant how fast does hair grow what is the meaning of life meme what are prime numbers 1-100 how to write a business plan pdf how to measure ring size with string how to lucid dreaming tonight what time is sunrise in va how to make meatloaf gravy how much is my car worth in scrap where the red fern grows cast how to make bread flour how to play guitar hero on pc why should i hire you reddit when is the presidential election in colombia when is labor day in the united states how to cook steaks on a charcoal grill what is a stroke in spanish how to get your ex back how to make jello shots with malibu rum how to edit pdf file on windows how much does the president make a day what is a good credit score number how to tie a bow tie wikihow
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.julieta.space/how-many-inches-in-a-yard-and-a-half-of-fabric.htm
Ludie [192.198.122.xxx] เมื่อ 2/08/2018 11:59
32
อ้างอิง

Colin
sjekkesteder på nett gratis chattesider pa nett datingsider for gifte gratis datingsider kristen dating site norges chatroulette top norwegian dating sites gratis sms pa nettet uden oprettelse 100 gratis nettdating nettdating akademikere kontaktannonse koder thailandske kvinner i norge erotisk kontakt guloggratis gratis datingsider chat gratis dating sider anmeldelse gratis sms pa nett uten kostnad og registrering treffe jenter i bergen gratis dating pa nett dating sites gratis thai damer i norge sjekkesider nett kontaktannonser 50+ hvordan få seg kjæreste fort sex dating sider dating best i test helt gratis dejtingsida datingsite gratis berichten versturen 100 procent gratis datingsite gul og gratis kontaktannoncer kristen dating site most popular dating site norway nettdate sider datingsite test kassa treffe jenter pa nett gratis datingsider på nett datingtjenester p dating nettsteder i norge helt gratis dejtingsida gratis datingsite 40 plus hvordan fa x kj date nett ablehnen hvilken datingside er best møte damer på byen norges chat net beste sjekkesider dreambook dagens kontaktannonser pa nett date nettsteder norway dating site polska kvinnor kontaktannonser date sider for unge møte jenter i bergen
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.shantel.space/chattesider-pa-nett.html
Colin [216.213.26.xxx] เมื่อ 3/08/2018 16:03
33
อ้างอิง

Hermine
free porn gay creampie tumblr gay public video i want your love gay sex gay audition tube gay porn coach free gay chat video dad gay porn tube gay abused porn gay sex gay boy cam tube gay porn married men free gay mexican porn videos gay background black men have gay sex cathal mccarron gay porn gay emo sex video gay teen black videos teenage gay chat gays videos boys gay men having sex in locker room gay porn picturs gay male teen porn gay wrestlers video hardcore gay porn download gay black incest porn advocate gay gay daddy and son porn mexicanos gay porno videos gay daddy tim kruger gay tube gay porn teacher student gay starwars porn gay web cam chats gay friends video is guy pearce gay asian interracial gay sex gay black xxx videos latin boyz gay porn gay sex video real gay quotes gay cum eating tube gay poppers video free gay corbin fisher videos gay craigslist tubes gay grinding porn gay naturist tube fresh gay videos black gay phone chat indian gay chat room ur so gay is paul rudd gay free gay blowjob video https://www.ilse.space/gay-t-shirts.htm daily gay tube https://www.torrie.space/straight-men-try-gay-sex.html urdu gay sex https://www.ilse.space/gay-webcam-porn-tube.htm gay sex numbers https://www.ilse.space/gay-submissive-sex.htm gay bear video download https://www.gennie.club/super-horny-gay-porn.html download gay porn https://www.gennie.club/bareback-tube-gay.html gay clubs in atlanta ga https://www.torrie.space/young-gay-anal.html gay boy webcam chat https://www.colby.space/gay-slam-porn.htm gay sex party video https://www.gennie.club/gay-manchester-sex.html hale appleman gay https://www.ilse.space/gay-justin-bieber-porn.htm gay chat random roulette https://www.colby.space/straight-men-in-free-gay-porn.htm gay chat app apk https://www.gennie.club/gay-nude-beaches.html gay bear twink porn https://www.ilse.space/gay-caning-video.htm gay porn fuck me hard https://www.gennie.club/frottage-gay-video.html cute gay porn tube https://www.colby.space/www-sex-boy-gay-com.htm black guy gay porn https://www.colby.space/xnxx-com-gay-porn.htm tumblr gay xxx videos https://www.ilse.space/gay-poke-porn.htm gay sex jokes https://www.colby.space/gay-boy-sex-vids.htm red tube gay bears https://www.gennie.club/hot-gay-muscle-porn-videos.html black gay porn zone blog https://www.colby.space/gay-cholo-tumblr.htm cute boy gay sex https://www.ilse.space/gay-audition-tube.htm native american gay videos https://www.ilse.space/midget-gay-video.htm gay xxx movies https://www.ilse.space/gay-porn-sex-toys.htm gay game https://www.ilse.space/gay-thug-hunter-porn.htm free latino gay video https://www.torrie.space/gay-amateur-sex-videos.html tickle gay video
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.ilse.space/tumblr-gay-public-video.htm
Hermine [198.56.228.xxx] เมื่อ 6/08/2018 00:40
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


สถิติ
เปิดเมื่อ30/04/2011
อัพเดท6/09/2013
ผู้เข้าชม273776
แสดงหน้า401322
เมนู