เข้าสู่เว็บ  trueloveradio


เข้าเว็บวัคซีนพืชคลิกที่ภาพ
สายด่วนผู้จัดการ 083-4111101


สถานีวิทยุทรูเลิฟเรดิโอแพร่

TRUELOVERADIO 87.5 MHz
ใบอนุญาตกสทช.เลขที่ BO-S10030-0663-56

E-RadioStationPhrae 89.5 MHz 
HS9DMC
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เราคือ คริสตชนจิตอาสา นำหลักความเชื่อ สู่การรับใช้สังคม
ขอพระเจ้าอวยพร และ ขอบคุณ หจก.แทนคุณ เฟอติไลเซอร์

JADJAN ONLINE
ผู้สนับสนุน สถานี วัคซีนพืชบวกจัดจ้าน

สนใจติดต่อ ดีเจหนุ่มเมืองพรหม 081-5835054


สารช่วยเพิ่มผลผลิต

JADJAN สารช่วยสร้างคลอโรฟิล
     สารช่วยเร่งการเจริญเติบโตชีวภาพ 100% ผลิตจากเทคโนโลยีการสังเคราะห์กรดอะมิโน เลียนแบบธรรมชาติที่ได้จากพืช ประกอบด้วย กรดอะมิโนอิสระ(Amino Acids) พร้อมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลภายในเซลล์พืช เสริมด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช


ภาวะเครียดของข้าว
     คุณรู้บ้างไหมว่าข้าวก็เครียดได้ โดยข้าวจะแสดงออกมาให้เรารู้ทางสีของใบข้าว เช่น ข้าวใบเหลือง ข้าวใบแดง นั่นเอง JADJAN เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อข้าว เมื่อข้าวเกิดภาวะเครียด

สาเหตุที่ทำให้ข้าวเกิดภาวะเครียด
     - โดนทำลายระบบขนส่งอาหาร
     - อากาศหนาวหรือร้อนเกินไป
     - พิษจากสารเคมีที่ฉีดมากเกินกว่าที่พืชรับได้
     - ภาวะขาดแคลนน้ำ


ควรใช้จัดจ้านเมื่อใด
    
ควรใช้จัดจ้าน เมื่อพบว่ามีอาการเครียด โดยดูจากสีของใบข้าว ใบเหลือง ใบแดง
....................................................................................................................

เอกสารแสดงสิทธิกิจการ(วิทยุกระจายเสียง)
สถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ
13/2556
เลขที่ 14520160  PIN Code 0146
ชื่อสถานี คริสเตียนจังหวัดแพร่(Trueloveradio) ความถี่ 87.5 MHz 
ที่ตั้งสถานี 102 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อ. เมือง จ. แพร่  54000
พิกัดดาวเทียม  18.12016,100.14622
 ผู้อำนวยการสถานี  081-468-5161

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  

 แจ้งเหตุภัยพิบัติ  192
STATION AMATEUR RADIO HS5UYL

   ClubStation ชมรมนักวิทยุสื่อสารเฝ้าระวังภัยจังหวัดแพร่
ศูนย์เฝ้าระวังภัยจังหวัดแพร่ 144.625 MHz
Zello ห้องศูนย์ระวังภัยจังหวัดแพร่

ราชพฤกษ์ 21-91 
     นาคราช 187 CH 51
ตะวันรอน 07
ชมรม CB 245 คริสตชนอาสา  CH 14